Projectomschrijving

Vraagstuk

Met SPARK (in het onderzoek: VOBO-Z) kan een jeugdverpleegkundige van de JGZ via een gestructureerd vraaggesprek opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen opsporen. De SPARK (Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij Kinderen) combineert mening van ouders met de expertise van verpleegkundigen. Is dit signaleringsinstrument valide en betrouwbaar?

Onderzoek

De kwaliteit van de SPARK is in Zeeland onderzocht bij 2.000 kinderen van 18 maanden. Ouders vulden vragenlijsten in over hun kind.

Uitkomst

De SPARK is valide en betrouwbaar in het onderscheiden van hoge en lage risico’s op opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Het instrument is goed toepasbaar en biedt snel inzicht in wat speelt in een gezin. Ook levert de SPARK – in samenspraak met de ouders – direct bruikbare informatie op voor het bepalen welke zorg er nodig is, en hoeveel.

Verspreiding en implementatie

Dit project heeft een vervolg gekregen in project Faciliteren van implementatie van de SPARK.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website