Projectomschrijving

Vraagstuk

Het is belangrijk om psychosociale problemen op jonge leeftijd te signaleren. Ze zijn dan vaak beter te behandelen. Voor de groep van 0-4 jaar is er de Amerikaanse Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA). Werkt deze vragenlijst ook bij Nederlandse kinderen van 2 jaar? Is de BITSEA sensitief en specifiek genoeg?

Onderzoek

Twee at random aangewezen groepen kregen te maken met ofwel de BITSEA, ofwel de veel gebruikte KIPPPI-2. Op 3-jarige leeftijd vond een tweede meting plaats. De resultaten zijn ook vergeleken met kinderen die al waren doorverwezen naar jeugdzorg of jeugd-ggz.

Uitkomst

De BITSEA is een geschikt instrument voor de preventieve jeugdgezondheidszorg. De lijst heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit en is goed in het onderscheiden van kinderen mét en zonder psychosociale problemen. Er zijn geen verschillen in psychometrische eigenschappen tussen jongens en meisjes of tussen kinderen van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst.

Dit project heeft een vervolg gekregen in project 15700095016.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website