Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

VoorZorg is het enige programma voor primaire preventie kindermishandeling bij een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren die hun eerste kind gaan opvoeden. Het feit dat dit programma positieve resultaten heeft op gebieden van vermindering van roken, langere duur borstvoeding (leefstijl verbeteringen), minder huiselijk geweld, minder kindermishandeling en een betere participatie in de maatschappij is een uniek resultaat voor deze specifieke doelgroep. Op de langere termijn levert het programma een viervoudige besparing op voor de maatschappij. En het levert op dat deze moeders en hun kinderen gezonder opgroeien met meer mogelijkheden tot

ontwikkeling.

Het doel van deze VIMP-VoorZorg-Nederland is dat de effecten van VoorZorg op zowel leefstijl als voorkómen van

kindermishandeling en vermindering van huiselijk geweld, alsmede de kosteneffectiviteit van het programma bij alle relevante partijen in Nederland (JGZ-organisaties, gemeenten, VNG, ziektekostenverzekeringen etc.), bekend wordt. Hierdoor levert het project een bijdrage aan de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling; een van de actiepunten van het actieplan ‘Kinderen Veilig’.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn drie concrete eindproducten van dit project:

-Poster over de wetenschappelijke resultaten van Voorzorg (poster heeft de publieksprijs gewonnen bij het KAMG-congres)

-Factsheet, dubbelzijdig A4, over de wetenschappelijke resultaten en kosteneffecten van VoorZorg, incl referenties, website VoorZorg en contactpersonen. De factsheet is verspreid op meerdere congressen en bijeenkomsten in 2015 en 2016. Daarnaast is deze als download te vinden op de website van de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid (VUmc) en op de VoorZorg site van het NCJ (https://www.ncj.nl/dossiers/voorzorg/achtergrond-ontwikkeling).

-Infographic VoorZorg. De infographic is een interactieve poster, te vinden op voorzorginfographic.ncj.nl

De infographic was klaar in september 2016, maar is officieel gelanceerd in de week tegen kindermishandeling (14-20 november 2016). In de infographic is op maat van de gemeente te zien hoe VoorZorg werkt, wat de positieve effecten zijn, en wat de kosten en baten zijn per gemeente.

 

Daarnaast heeft de VIMP bijgedragen aan het communicatieplan Voorzorg van het NCJ.

 

Niet apart als een eindproduct te benoemen, maar wel een gevolg van onze kennisverspreiding op allerlei fronten, is dat Brandpunt een item heeft gemaakt over VoorZorg (http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/voorzorg-wieke/). In een ongeveer 20 minuten durende reportage zijn 3 VoorZorgmoeders aan het woord gekomen met hun VoorZorgverpleegkundigen en een hoogleraar van de Erasmus universiteit. Dit laatste is een groot cadeau, omdat iemand die niet betrokken is geweest bij de ontwikkeling of het onderzoek, nu wel het programma staat te promoten!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

VoorZorg is het enige programma voor primaire preventie kindermishandeling bij een specifieke doelgroep jonge hoog-risico zwangeren die hun eerste kind gaan opvoeden.

Het feit dat dit programma positieve resultaten heeft op gebieden van vermindering van roken, langere duur borstvoeding (leefstijl verbeteringen), minder huiselijk geweld, minder kindermishandeling en een betere participatie in de maatschappij is een uniek resultaat voor deze specifieke doelgroep. Op de langere termijn levert het programma een viervoudige besparing op voor de maatschappij. En het levert op dat deze moeders en hun kinderen gezonder opgroeien met meer mogelijkheden tot ontwikkeling.

Het doel van deze VIMP-VoorZorg-Nederland is dat de effecten van VoorZorg op zowel leefstijl als voorkómen van kindermishandeling en vermindering van huiselijk geweld, alsmede de kosteneffectiviteit van het programma bij alle relevante partijen in Nederland (JGZ-organisaties, gemeenten, VNG, ziektekostenverzekeringen etc.), bekend wordt. Hierdoor levert het project een bijdrage aan de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling; een van de actiepunten van het actieplan ‘Kinderen Veilig’.

Het resultaat hiervan is een verdubbeling van het aantal deelnemende JGZ-organisaties. Op dit moment is VoorZorg alleen te verkrijgen in de gemeenten die aan de RCT hebben meegedaan. Vanaf 1/1/15 heeft het NCJ de licentie van het NJi met Denver overgenomen en is een start gemaakt met (de voorbereiding van) landelijke implementatie van VoorZorg.

De VIMP VoorZorg richt zich op het verspreiden van de wetenschappelijk onderbouwde kennis inclusief Kosten-Baten-Analyse. Zowel op wetenschappelijk als op beleidsmatig niveau moet de opgedane kennis gedissemineerd worden in Nederland. Kennis opgedaan in het wetenschappelijk onderzoek door en vanuit het VUmc, maar ook door het Nederlands Jeugdinstituut en internationaal vanuit de University of Denver, Colorado.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website