Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel jongeren met AD(H)D worden minder druk als ze wat ouder worden, maar hebben nog wel moeite zich te concentreren en hun leven goed te plannen. Daardoor ontstaan problemen op school, thuis of met vrienden. Helpt een speciaal ontwikkelde cognitief-gedragstherapeutische plannings- en organisatietraining deze jongeren? Is het zinvol de training ook elders in Nederland toe te passen?

Onderzoek

Twee planningstrainingen – Zelf Plannen en een oplossingsgerichte training – zijn onderzocht op effecten op symptomen, school- en gezinsfunctioneren en gedrags- en stemmingsproblemen.

Uitkomst

Bij beide trainingen treedt op alle gemeten domeinen een grote vooruitgang op. Dit effect is ook drie maanden na de therapie nog aantoonbaar. Zelf Plannen is op een aantal onderdelen effectiever dan een oplossingsgerichte behandeling. In dit onderzoek was de uitval uit Zelf Plannen slechts 5 procent, veel lager dan gebruikelijk bij deze doelgroep.

Verspreiding en implementatie

Dit project heeft een vervolg gekregen in project Implementatie van "Zelf Plannen" bij jongeren met ADHD.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website