Projectomschrijving

Het ministerie van VWS gaf ZonMw in 2008 een extra opdracht voor de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor de herkenning van suïcidaliteit onder jongeren. De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is bruikbaar voor zowel Nederlandse jongeren als allochtone jongeren. De VOZZ heeft bevredigende psychometrische eigenschappen.

Daarnaast is er een website ontwikkeld, www.mentalhealthonline.nl, voor gatekeepers die werken met adolescenten (zoals leerkrachten en jeugdhulpverleners). Deze website bevat e-learning modules over de signalering van suïcidaliteit bij adolescenten, bejegening en verwijzing, en instructies voor het gebruik van de VOZZ. Deze website is positief geëvalueerd, en de modules blijken de vaardigheden en kennis van leraren, hulpverleners en maatschappelijk werkenden te vergroten.

De VOZZ en website worden ingezet bij gatekeepertrainingen in suïcidepreventie in het onderwijs. Ook is de VOZZ bruikbaar op scholen bij een vermoeden van suïcidaliteit en in de jeugd GGZ.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website