Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit onderzoek was om de D(o)epressie cursus (individuele Cognitieve Gedragstherapie) te onderzoeken op effectiviteit en kosteneffectiviteit in de dagelijkse praktijk van de GGZ. Er is tevens een cost-of-illness studie uitgevoerd bij adolescenten met een klinische depressie. Ook werd onderzocht voor wie de interventie in het bijzonder geschikt was (moderatie) en hoe de interventie werkt (mediatie). Tevens werden non-specifieke therapie variabelen in kaart gebracht.

Deze vijf doelen werden onderzocht middels een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) waarbij de D(o)epressiecursus (individuele CGT) vergeleken werd met reguliere zorg (TAU) binnen 14 GGZ instellingen verspreid over Nederland. Er vonden 4 metingen plaats, namelijk voorafgaand aan de interventie, na de interventie, 6 maanden na de interventie en 1 jaar na de interventie. De metingen bestonden uit diagnostische interviews, vragenlijsten en beoordelingen (adolescent, ouder en therapeut). Tevens werden tijdens de behandeling 2 metingen uitgevoerd om de mediatoren te kunnen onderzoeken. In totaal zijn 100 adolescenten van 12 tot 21 jaar, die aangemeld zijn bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg vanwege een depressie, geïncludeerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze multicenter Randomised controlled trial is Cognitieve gedragstherapie (CGT) vergeleken met reguliere zorg (TAU) bij klinisch depressieve adolescenten van 12 tot en met 21 jaar. Uit de resultaten blijkt dat CGT niet effectiever en ook niet kosteneffectiever is dan TAU bij depressieve adolescenten. Beide condities zijn effectief; zowel direct na behandeling als 1 jaar na behandeling is er een reductie in het percentage adolescenten met een depressieve stoornis als ook een reductie op depressieve klachten gevonden. Veel adolescenten stoppen voortijdig met de behandeling (behandel drop-out) of weigeren deel te nemen aan de metingen (meet drop-out). De jaarlijkse maatschappelijke kosten van klinisch depressieve jongeren bleken 37 miljoen euro te zijn. Er zijn geen moderatie effecten gevonden. Verandering van emotieregulatie strategieën en verandering in een enkele denkfout mediëren behandeluitkomst. Verwachtingen van de behandeling, kwaliteit van therapeutische alliantie, medewerking van de adolescent en tevredenheid met de ontvangen behandeling waren tamelijk hoog.

 

De resultaten uit dit onderzoek mogen nog niet openbaar gemaakt worden. Zodra het artikel over de effectiviteit van de d(o)epressie cursus gepubliceerd is, zullen wij de resultaten op de website van ZonMw zetten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Projectnummer: 15700.4005

Titel: Kosten-effectiviteit van de D(o)epressie cursus voor adolescenten met een depressie; individuele CGT versus reguliere zorg”

 

Depressie bij adolescenten is een groot maatschappelijk probleem omdat het vaak voorkomt, veel gevolgen heeft, terug kan komen en er is een verhoogd risico op zelfdoding. Uit internationaal onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief is maar binnen Nederland is er nog geen onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek wordt de Doepressie cursus (een individuele CGT behandeling) vergeleken met andere gebruikelijke behandelingen op effectiviteit en kosten. De maatschappelijke kosten van een depressie bij jongeren wordt ook in kaart gebracht. Daarnaast wordt onderzocht waardoor een behandeling werkt, voor wie en onder welke omstandigheden de behandeling het beste werkt. Aan dit onderzoek werken een tiental instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg mee. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij in totaal 100 jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Het gaat om een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT), waarbij het toeval bepaald of een jongere de D(o)epressie cursus of één van de andere behandelingen krijgt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen resultaten beschikbaar. De inclusieperiode is nog bezig.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressie bij adolescenten is een groot maatschappelijk probleem vanwege de prevalentie, de ziektelast, de chroniciteit, de comorbiditeit en het hoge aantal suïcides. Een effectieve interventie voor klinische depressie is dan ook noodzakelijk. Internationale studies laten zien dat cognitieve gedragstherapie effectief is. In Nederland is er nog geen effectieve interventie voor klinische depressie voorhanden. De D(o)epressie cursus is een cognitief gedragstherapeutische interventie voor adolescenten met een klinische depressieve stoornis. In deze multi-center trial zal een RCT worden uitgevoerd waarbij de individuele D(o)epressiecursus wordt vergeleken met reguliere zorg. In totaal zullen 140 adolescenten geincludeerd worden en er zullen 4 metingen plaatsvinden. Naast de effectiviteit zal ook de kosteneffectiviteit onderzocht worden. Tevens zal er een cost-of-illness studie worden uitgevoerd bij adolescenten met een klinische depressie en zullen moderatoren (comorbiditeit, ernst van depressie, leeftijd, etniciteit, geslacht, gezinsinkomen en psychopathologie van de ouders) en mediatoren (negatieve automatische gedachten, cognitieve emotieregulatie en attributie stijl) worden onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website