Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van deze VIMP was het ontwikkelen van materialen waarmee de implementatie van de BITSEA in de JGZ kan worden ondersteund.

Op basis van data van het Erasmus MC zijn afkapwaarden geadviseerd voor het gebruik van de BITSEA in de JGZ. Ten behoove van implementatie is een schooling uitgevoerd en een brochure ontwikkeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eindproducten dit project:

- een brochure met achtergrond informatie over het gebruik van de BITSEA in de JGZ, hierin worden de afkapwaarden van de problem- en competentie schaal op 2-jarige leeftijd in beschreven.

- verspreiding van de brochure via nieuwsberichten

- scholing van JGZ- medewerkers

- evaluatie van de scholing

 

De activiteiten uit dit project zijn gecombineerd uitgevoerd met de activiteiten uit het project VIMP SDQ (o.a. project nummer 15700.0950.20).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie van de Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) in de JGZ.

 

OPBRENGST PROJECT

 

Volgens het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) dienen psychosociale problemen bij kinderen op uniforme wijze te worden opgespoord. Gevalideerde signaleringsinstrumenten zijn hiertoe onontbeerlijk. In een recent project van het Erasmus MC in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond is het gebruik van de Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen op de leeftijd van 24 maanden gevalideerd (ZonMW projectnr. 157002011). TNO heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van verschillende signaleringsinstrumenten op verschillende leeftijden in de JGZ (projectnr. 157001001), waaronder de ASQ, de KIPPPI en de BITSEA. Uit dit project bleek dat de BITSEA de voorkeur heeft voor gebruik op 24 maanden. Op de leeftijden jonger dan 24 maanden was geen van de instrumenten effectief in het vroeger signaleren van psychosociale problematiek.

 

Beide projecten leveren veelbelovende resultaten over de mogelijkheden om met de BITSEA op jonge leeftijd (0-24 maanden) risicosituaties voor de psychosociale ontwikkeling en daadwerkelijke psychosociale problematiek op te sporen in de JGZ setting.

 

DOEL

 

In de VIMP ontwikkelen we materialen waarmee de implementatie van de BITSEA in de JGZ wordt ondersteund. Deze VIMP heeft de volgende doelen:

1. In overleg met experts bepalen van de afkappunten voor het gebruik van de BITSEA op 24 maanden op basis van gepoolde data analyses.

2. Het borgen van de BITSEA door o.a. het ontwikkelen van ondersteunend materiaal (o.a. een werkboek, opzet training, handleiding en praktische randvoorwaarden voor implementatie).

 

AANPAK

 

De resultaten uit de projecten zullen worden samengevoegd. Ten behoeve van de signalering van psychosociale problematiek met de BITSEA zal er een traject plaatsvinden waarbij de data van TNO en ErasmusMC verzameld op 24 maanden zal worden gepooled. Indien mogelijk zal ook data van het Sociaal Cultureel Plan (SCP) bureau worden gebruikt om gepoolde analyses uit te voeren. Experts zullen worden geraadpleegd bij het bepalen van de afkappunten, waarbij aandacht is voor de cross-culturele validiteit en verschillen tussen jongens en meisjes.

 

Ter ondersteuning van verspreiding en implementatie wordt een expertgroep samengesteld. Deze bestaat uit onderzoekers, vertegenwoordigers van de landelijke organisaties (ActiZ en GGD-Nederland, NCJ), vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen (AJN, V&VN, NVDA) en JGZ-hoofden. Deze expertgroep komt 3 keer bij elkaar. Deze expertgroep maakt onderdeel uit van de VIMP SDQ. De expertgroep zal advies uitbrengen over de bruikbaarheid van de verschillende methodieken en aandachtspunten bij implementatie. Er zal met deze experts worden gediscussieerd over de belemmeringen en kansen bij implementatie van de verschillende methodieken.

 

Verspreiding van de materialen ontwikkeld in deze VIMP.

 

De materialen ter ondersteuning van implementatie zijn ontwikkeld worden verspreid middels een presentatie gegeven op het jaarcongres JGZ. Daarnaast zal er een nieuwsbrief en een factsheet worden verspreid via de beroepsverenigingen (AJN, V&VN, ActiZ) en op de website van GGD kennisnet.

 

ACTIES EN PLANNING

 

31 december 2014 – 31 maart 2015: voorbereiding gepoolde analyses

1 april 2015 – 30 september 2015: uitvoeren gepoolde analyses

1 oktober 2015 – 31 december 2015: producten updaten/ samenstellen, verspreiden resultaten

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website