Projectomschrijving

Dit programma richtte zich op de ontwikkeling en implementatie van scholing op het gebied van kindermishandeling voor jeugdartsen, spoedeisende hulp (SEH)-artsen en huisartsen. De ontwikkeling vond als volgt plaats: allereerst werd het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht. Vervolgens werden de benodigde competenties bepaald en scholingsbehoefte vastgesteld. De leerdoelen zijn samen met de doelgroep en onderwijskundigen opgesteld en dit heeft voor de jeugdartsen geleid tot de 1e cursus, de zogenoemde WOKJA. Er is gekozen voor blended learning in samenwerking met Augeo. Inmiddels is het lesmateriaal ontwikkeld en biedt de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen de cursus aan. De cursus is voor alle jeugdartsen, SEH-artsen en huisartsen beschikbaar. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website