Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Externaliserende gedragsproblemen zijn de meest voorkomende, als meest belastend ervaren, en meest kostbare problematiek bij kinderen en jeugdigen in Nederland. Pittige Jaren is een groepsgewijze oudertraining, waarin ouders van kinderen van 2 tot 10 jaar aan de hand van videofragmenten gezamenlijk manieren ontdekken en beproeven om gedragsproblemen te verminderen. Dit maakt de methode erg geschikt voor ouders met uiteenlopende achtergronden. In Nederland is echter nog niet bewezen dat Pittige Jaren ook effectief gezinnen kan bereiken die zelf geen hulp zoeken, en met een verhoogd risico door o.a. lage opleiding, migratie en buurtproblematiek.

In de huidige studie is onderzocht of (1) gezinnen met een lage opleiding in achterstandswijken die zelf geen hulp zoeken willen en kunnen deelnemen aan deze training en (2) of de Incredible Years oudertraining ook bij deze gezinnen effect heeft op de afname van externaliserende gedragsproblemen. Hiertoe zijn 154 gezinnen geworven en random verdeeld over een interventie- en een wachtlijst controlegroep.

Gezinnen met een laag opleidingsniveau en/of migratiegeschiedenis in achterstandswijken blijken zeer geïnteresseerd in deelname aan de oudertraining. De training blijkt in de dagelijkse praktijk goed uitvoerbaar en gezinnen zijn na afloop zeer tevreden met de training.

De training blijkt effectief in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen, en dit effect is even groot bij laagopgeleide migrantengezinnen als bij andere gezinnen.

Aanvullend onderzoek laat zien dat de training kosten-effectief is: De kosten van de training verdienen zich binnen twee jaar terug door lagere zorgkosten en beter functioneren van gezinnen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de huidige studie is onderzocht of (1) gezinnen met een lage opleiding in achterstandswijken die zelf geen hulp zoeken willen en kunnen deelnemen aan deze training en (2) of de Incredible Years oudertraining ook bij deze gezinnen effect heeft op de afname van externaliserende gedragsproblemen. Hiertoe zijn 154 gezinnen geworven en random verdeeld over een interventie- en een wachtlijst controlegroep.

Gezinnen met een laag opleidingsniveau en/of migratiegeschiedenis in achterstandswijken blijken zeer geïnteresseerd in deelname aan de oudertraining. De training blijkt in de dagelijkse praktijk goed uitvoerbaar en gezinnen zijn na afloop zeer tevreden met de training.

De training blijkt effectief in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen, en dit effect is even groot bij laagopgeleide migrantengezinnen als bij andere gezinnen.

Aanvullend onderzoek laat zien dat de training kosten-effectief is: De kosten van de training verdienen zich binnen twee jaar terug door lagere zorgkosten en beter functioneren van gezinnen.

Twee aanvullende meta-analyses van al het onderzoek dat internationaal naar oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen gedaan is laten zien dat

- Incredible Years aan de hoogste criteria voor bewezen effectiviteit voldoet

- Oudertraining even effectief is bij gezinnen met een lage sociaal-economische status als bij andere gezinnen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Externaliserende gedragsproblemen zijn de meest voorkomende, als meest belastend ervaren, en meest kostbare problematiek bij kinderen en jeugdigen in Nederland. Pittige Jaren (Incredible Years) is in Nederland vooralsnog de enige bewezen effectieve en kosten effectieve interventie om deze gedragsproblemen te verminderen bij kinderen van 2 tot 10 jaar. Pittige Jaren is een groepsgewijze oudertraining, waarin ouders aan de hand van videofragmenten gezamenlijk manieren ontdekken en beproeven om gedragsprobelemn te verminderen. Dit maakt de methode erg geschikt voor ouders met uiteenlopende achtergronden.

In Nederland is echter nog niet bwezen dat Pittige Jaren ook effctief gezinnen kan bereiken die geen bestaande hulp zoeken, en met met een verhoogd risico door o.a. lage SES, afkomst en buurtproblematiek.

In de huidige studie wordt middels een RCT onderzocht of de Incredible Years oudertraining effect heeft op de afname van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen uit een kansarme omgeving en bij gezinnen die zelf geen hulp zoeken. Hiertoe zijn een interventie- (n = 80) en een wachtlijst controlegroep (n = 80) vergeleken en zullen zowel mediatie als moderatie onderzocht worden.

Dit project beoogt zodoende door multidiciplinaire samenwerking een op de etnisch diverse doelgroep afgestemde aanpak te toetsen, op een probleemgebied waar nog geen bewezen effectieve behandeling voor handen is.

Wanneer deze aanpak efectief blijkt kan zij direct in de dagelijkse praktijk blijvend worden ingezet, waar zij ook op effectiviteit getoetst wordt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels zijn alle beoogde gezinnen geworven en worden de laatste interventiegroepen voor het project uitgevoerd. Werving van gezinnen met uiteenlopende socaal-economische en culturele achtergronden verliep uitstekend, en tevredenheid is hoog.

Zodra de laatste groepen zijn afgerond worden de data geanalyseerd, zodat eind van dit kalenderjaar duidelijkheid bestaat over de mate waarin effectiviteit van IY afhankelijk is van achtergrond, omstandigheden en al dan niet zelf hulp zoeken door deelnemende gezinnen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Externaliserende gedragsproblemen zijn de meest voorkomende, als meest belastend ervaren, en meest kostbare problematiek bij kinderen en jeugdigen in Nederland (SCP, 2006). Hun prognose is bijzonder ongunstig, vooral bij kinderen uit kansarme omgevingen. Volgens o.a. de Inventgroep, internationaal onderzoek en recent Nederlands onderzoek (McCart et al, 2006; Raaijmakers, 2008) is Incredible Years (IY) één van de aangewezen interventies voor ouders om deze problemen bij jonge kinderen te verminderen. Van deze aangewezen interventies is echter nog niet duidelijk of zij ook gezinnen kunnen bereiken en helpen met een sterk verhoogd risico door o.a. lage SES, afkomst, buurt en kenmerken van de ouders, zoals stress, criminaliteit, verslaving, sociale isolatie en psychopathologie (met name depressie bij moeder). Vanuit ons expertisecentrum oudertraining IY hebben wij IY geimplementeerd voor deze groepen (o.a. ex-gedetineerde moeders). Of bij gezinnen met een hoger cumulatief risico een even groot effect kan wordent bereikt als bij andere gezinnen moet echter nog worden aangetoond. Doel van de huidige studie is dan ook middels een RCT te onderzoeken of de Incredible Years oudertraining effect heeft op de afname van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen uit een kansarme omgeving. Hiertoe zullen een interventie- (n = 70) en een controlegroep (n = 70) vergeleken worden en zullen zowel mediatie als moderatie onderzocht worden.

Dit project beoogt zodoende door multidiciplinaire samenwerking een op de etnisch diverse doelgroep afgestemde aanpak te toetsen, op een probleemgebied waar nog geen bewezen effectieve behandeling voor handen is (respectievelijk algemene prioriteiten 2, 1 en 3); en zo bij te dragen aan het terugdringen van (risco’s op) opvoedingsproblematiek voor het zevende jaar, het terugdringen van perobelatische gevolgen van meervoudige risico’s verbetering van signaleringsvaardigheden in onderwijs en JGZ, en het terugdringen van antisociaal gedrag (respectievelijk Zorg voor Jeugd prioriteiten A, D, C en F).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website