Projectomschrijving

Vraagstuk

In Nederland was nog geen programma dat scheidingsgerelateerde problemen helpt voorkomen bij 6-8 jarigen. CODIP, een effectief bewezen programma uit Amerika, kan dat gat wellicht opvullen. De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten die gevoelens en percepties rond de scheiding bespreekbaar maken en de probleemoplossende vaardigheden van kinderen versterken.

Onderzoek

CODIP is omgezet naar Dappere Dino’s. Die versie is uitgeprobeerd in vier groepjes met 23 kinderen van 6-8 jaar (groep 3/4). Gekeken is of de effecten vergelijkbaar zijn als in Amerika. Dat gebeurde aan de hand van vragenlijsten voor kinderen, ouders en trainers. Ook is getoetst of de implementatie haalbaar is.

Uitkomst

De resultaten zijn veelbelovend. De haalbaarheidsstudie liet zien dat de module goed in te zetten is in de groep. Er zijn positieve effecten op het functioneren van het kind en de gedragsproblemen nemen af. Er is materiaal voor trainers, kinderen en degenen die de trainers opleiden. Gebruikers zijn tevreden over het materiaal en hebben verbetersuggesties gedaan.

Dit project heeft een vervolg gekregen in project 15700095005.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website