Projectomschrijving

Vraagstuk

Stepping Stones Triple P helpt ouders met het opvoeden van hun kind (5-12 jaar) met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Hebben ouders na het programma betere opvoedingsvaardigheden en ervaren ze minder opvoedstress? Vermindert hierdoor het probleemgedrag van hun kind thuis en in de klas? Is Stepping Stones een goede standaardbehandeling voor deze groep?

Onderzoek

Via scholen voor speciaal (basis)onderwijs zijn ongeveer 160 ouders geworven, die zijn verdeeld over een interventie- en een controlegroep. Voor en na de behandeling hebben zij vragenlijsten ingevuld.

Uitkomst

Stepping Stones Triple P is intensiever dan de standaardvariant die de JGZ gebruikt. De resultaten laten zien dat Stepping Stones op de korte termijn, direct na de interventie, grotere effecten heeft op gedragsproblemen en opvoedstress dan de gebruikelijke aanpak. Op andere uitkomsten heeft het programma geen groter effect. Op langere termijn, zes maanden later, is er geen verschil meer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website