Projectomschrijving

Vraagstuk

Gedragsproblemen op jonge leeftijd leiden soms tot ernstige problemen in de latere ontwikkeling. Een vroege behandeling is dus cruciaal. Dat kan bijvoorbeeld door het vergroten van opvoedingsvaardigheden en de ouder-kind relatie te verbeteren. Wat is het effect van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) en Gezins-Creatieve Therapie (GCT) op ouders en jonge kinderen (2-7 jaar)?

Onderzoek

In het onderzoek zijn 45 kinderen (veelal uit risicogezinnen) op basis van toeval bij PCIT of GCT ingedeeld. Ze zijn vóór de behandeling, meteen erna en na zes maanden bevraagd om de effecten te onderzoeken.

Uitkomst

PCIT geeft afname van gedragsproblemen bij jonge kinderen, toename in positief opvoedgedrag en afname van opvoedingsstress bij ouders. Dit is voor GCT niet gevonden, maar de gebruikte meetinstrumenten zijn ongeschikt om het primaire doel van die behandeling (betere omgang tussen ouders en kinderen) te meten. Overigens trad minder uitval op bij GCT (7%) dan bij PCIT (52%). Nadere analyse hiervan kan bijdragen aan afname van uitval bij PCIT.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website