Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat de

ervaren zorgen van ouders en hun zorgbehoefte meet

door gebruik te maken van zowel het perspectief van

de ouders als van de zorgverlener in de jeugdgezondheidszorg. De SPARK maakt op

valide en betrouwbare wijze onderscheid tussen kinderen

met een hoog, verhoogd en laag risico op opvoedings-

en ontwikkelingsproblemen. SPARK staat in het Nederlands voor 'Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij opvoeden en ontwikkeling van Kinderen' en in het Engels voor 'Structured Problem Analysis of Raising Kids'.

 

Doel van de VIMP was het voorbereiden van implementatie van de SPARK. Dankzij de VIMP-subsidie zijn op meerdere locaties verspreid in Nederland interactieve informatiesessies gehouden, zijn implementatiematerialen (e-learning, train-de-trainer cursus, handleiding, powerpoints) ontwikkeld die gebruikt kunnen worden – en inmiddels gebruikt zijn – bij het implementeren van de SPARK. De publiciteit heeft geresulteerd in deelname van twee JGZ-organisaties aan een onderzoeksvoorstel voor implementatieonderzoek van de SPARK, en in daadwerkelijke implementatie bij teams van vier JGZ-organisaties.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Geplande taken en resultaten:

A. Uitvoeren van een regiotoer om publiciteit te geven aan de SPARK waarbij gezocht wordt naar organisaties die geïnteresseerd zijn in implementatie van de SPARK

--> Opgezet en 5x uitgevoerd. Zie bijlagen voor powerpoints gebruikt tijdens bijeenkomsten regiotoer.

B. Het uitvoeren van een kosten-batenanalyse ten behoeve van de regiotoer

--> Uitgevoerd. Verwerkt in powerpoint-presentatie regiotoer en in subsidie-aanvraag.

C. Ontwikkeling van een train-de-trainer cursus voor opleiden van implementeurs in JGZ organisaties

--> Uitgevoerd, zie bijlage.

D. Ontwikkeling ondersteunende e-learning module voor training van jeugdverpleegkundigen

--> Uitgevoerd i.s.m. Plusport BV. Komt beschikbaar via JGZ-academy van NCJ.

E. Ontwikkeling handleiding voor uitvoeren van de SPARK

--> Uitgevoerd, zie bijlage

F. Ontwikkeling digitale versie van SPARK (uit andere financieringsbron)

--> In uitvoering i.s.m. Topicus. Prototype klaar, proefimplementatie eerste versie in voorbereiding

G. Uitwerken van een licentiemodel inclusief kwaliteitscontrole en accreditatie voor jeugdverpleegkundigen.

--> Uitgevoerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SPARK is een gestructureerd vraaggesprek voor vroegsignalering van opvoedingsproblemen bij peuters door jeugdverpleegkundigen bij het reguliere contactmoment op 18 maanden. SPARK staat voor Structured Problem Analysis of Raising Kids. De afkorting SPARK is ook in het Nederlands te gebruiken: Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij (opvoeden en ontwikkeling van) Kinderen. De SPARK is de nieuwe naam van de VOBO-Z. De resultaten van het valideringsonderzoek van de VOBO-Z en de gerandomiseerde trial geven aanleiding tot het opzetten van een implementatietraject voor de SPARK. Om dit implementatietraject te ondersteunen is deze VIMP geschreven.

Voor het implementeren van de SPARK zijn verschillende strategieën mogelijk. Wij kiezen bewust niet voor de meest gebruikelijke strategie: het uitvoeren van een implementatie project in een andere organisatie. Om te voorkomen dat er alleen binnen een enkele organisatie kennis over het toepassen van de SPARK ontstaat, kiezen wij ervoor om de middelen te ontwikkelen om een brede implementatie van de SPARK te faciliteren. Daarna is het aan de JGZ-organisaties om met behulp van deze middelen de SPARK binnen hun eigen organisatie te implementeren, met begeleiding op afstand van de ontwikkelaars. Het implementatietraject bestaat uit een aantal onderdelen:

 

* Uitvoeren van een regiotoer om publiciteit te geven aan de SPARK waarbij gezocht wordt naar organisaties die geïnteresseerd zijn in implementatie van de SPARK

* Het uitvoeren van een kosten-batenanalyse ten behoeve van de regiotoer

* Ontwikkeling van een train-de-trainer cursus voor opleiden van implementeurs in JGZ-organisaties

* Ontwikkeling ondersteunende e-learning module voor training van jeugdverpleegkundigen

* Ontwikkeling handleiding voor uitvoeren van de SPARK

* Ontwikkeling digitale versie van SPARK (uit andere financieringsbron)

* Uitwerken van een licentiemodel inclusief kwaliteitscontrole en accreditatie voor jeugdverpleegkundigen.

 

De filosofie achter deze opzet is dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering van de implementatie van de SPARK zoveel mogelijk bij de instellingen voor jeugdgezondheidszorg ligt. De rol van het ontwikkel- en onderzoeksteam ligt in het ontwikkelen van de materialen die nodig zijn voor training en implementatie, in het actief verspreiden van informatie over de SPARK, in het trainen en superviseren van de implementeurs, en het uitvoeren van de kwaliteitscontrole. Door een train-de-trainer cursus worden lokale implementeurs vaardig in het uitvoeren van de SPARK, en krijgen zij de tools om hun eigen medewerkers op te leiden, te begeleiden en te superviseren. Met de e-learning module kunnen jeugdverpleegkundigen zich de kennis over de SPARK verwerven op een laagdrempelige en goedkope manier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website