Projectomschrijving

Vraagstuk

Het effectieve signaleringsinstrument SPUTOVAMO-R is nog niet gevalideerd voor het opsporen van kindermishandeling op een huisartsenpost. Ook is niet bekend of het geschikt is voor het signaleren van andere vormen dan lichamelijk letsel. Is er een signaleringsprocedure te ontwikkelen die de opvolging van signalen goed regelt, zodat kinderen beter geholpen kunnen worden?

Onderzoek

Bij vermoedens van mishandeling worden risicofactoren onderzocht via huisarts en jeugdarts. Ouders en kinderen ouder dan 12 jaar vullen vragenlijsten in. Een multidisciplinair team beoordeelt het dossier.

Uitkomst

Een Screeningingsprotocol kindermishandeling zorgt er voor dat de professionele uitvoering bij een vermoeden van kindermishandeling toeneemt. Beschikbare screeningsinstrumenten (ook de SPUTOVAMO-R2) hebben een lage detectiegraad en een matige validiteit. Wel wordt aanbevolen om een korte checklist (‘SPUTOVAMO-R3) te gebruiken als instrument om het bewustzijn op kindermishandeling te verhogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website