Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het door ZonMw gefinancierde NUSO-project Aan de slag in de speeltuin brengt speel-tuinen, zmlk-scholen en dagbestedingsorganisaties bij elkaar om jongeren met een ver-standelijke beperking een stageplaats of aangename dagbesteding te bieden. Onderhoud van een speeltuin vraagt veel tijd en zorg. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en vaak komen beheerders niet voldoende toe aan het schoon- en netjes houden van hun terrein.

De groep leerlingen van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen die stage lopen in een speeltuin bestaat meestal uit vier tot zes jongens en meisjes. Tijdens het werk leren zij de vaardigheden die bij het tuin-, schoonmaak- en onderhoudswerk horen, maar ook sociale vaardigheden. De jongeren vinden het prettig om nuttig te zijn in de "normale" maatschappij. Voor de speeltuinverenigingen is het een nieuwe ervaring. De speeltuinvrijwilligers maken vaak voor het eerst kennis met jongeren met een verstan-delijke beperking. Vooroordelen worden weggenomen als blijkt dat de jongeren tot veel meer in staat zijn dan sommige speeltuinvrijwilligers denken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In meer dan 25 speeltuinen lopen leerlingen met een verstandelijke beperking stage vanuit hun zmlk-school en verrichten jongeren daar diverse taken vanuit een dagbeste-dingsorganisatie. Speeltuinen, scholen en dagbestedingsorganisaties zijn bij elkaar gebracht door een NUSO-medewerker op basis van het ZonMw-project.

Het werk in de speeltuin wordt met veel plezier gedaan. De leerlingen krijgen meer zelf-kennis, ontdekken hun sterke en zwakke kanten, hebben succes en leren frustraties overwinnen. Het zelfvertrouwen groeit. Ze voelen zichzelf en voor anderen nuttig, gaan contacten met anderen aan en doen werkervaring op. De jongens zijn gemotiveerd voor het werk, zijn graag buiten in een open ruimte en werken graag met hun handen. Deze taken worden ook verricht door jongeren vanuit een dagbestedingsorganisatie.

De resultaten van het project worden gebruikt als kapstok voor het op grote schaal aansporen van speeltuinen om in de toekomst ook jongeren met een beperking in te zetten. Voor de speeltuinvereniging is hun werk van groot belang bij het onderhoud en beheer van de speeltuin. Als doel voor de langere termijn werd gesteld dat mensen met een beperking worden ingepast in het vrijwilligersbeleid van een speeltuinvereniging. Als ze vanuit hun stage of dagbestedingsbaan zouden doorstromen naar een vrijwilli-gersbaan zou dat ideaal zijn. Zmlk-scholen zoeken steeds geschikte stageplaatsen. Veel daarvan worden opgevuld binnen de eigen leefwereld ofwel dagverblijven waar men alleen maar in aanraking komt met anderen met een beperking. De speeltuin is "de normale wereld" waar de leerlingen niet slechts mensen met een beperking tegenkomen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het NUSO-project Aan de slag in de speeltuin brengt speeltuinen en jongeren met een beperking bij elkaar voor een stage of dagbestedingsactiviteit. Het gaat om groepsstages voor kinderen met een verstandelijke beperking van zmlk-scholen.

"Wat leren betreft zitten ze meestal tegen hun plafond en daarom is het belangrijk om ook lekker met de handen aan de slag te gaan. Een speeltuin is meestal een veilige, kleine en overzichtelijke plek om met deze leerlingen te werken.De kinderen zien ook duidelijk dat hun werk nut heeft. Ze dragen actief bij aan het beheer en onderhoud van de speeltuin en kunnen hier trots op zijn", zegt

Jelle Ris groepsleerkracht van Herenwaard, een school in Rotterdam voor voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

 

Het NUSO-project is niet alleen ideaal voor de scholen, ook de speeltuinen hebben er veel profijt van. Vrijwilligers voor onderhoud en beheer zijn steeds moeilijker te vinden, maar die taken zijn onontbeerlijk voor een speeltuin. Zonder dat ligt verwaarlozing immers voor de hand.

 

Belangrijk voordeel van het project is vooral dat de leerlingen met een verstandelijke beperking hun stage kunnen volbrengen buiten de beschermde wereld van school. De speeltuin is immers "buiten" en je laat anderen laten dat je veel meer kunt dat die buitenwereld voor mogelijk houdt. Zo lever je een grote bijdrage aan het wegnemen van vooroordelen die immers nog veel aan mensen met een beperking kleven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De NUSO bracht dit jaar vijf ZMLK-scholen en speeltuinen bij elkaar voor een ideale samenwerking.

In Amsterdam was dat de Kingmaschool die voor enkele dagen per week stage loopt bij speeltuin UJ Klaren. Bij bsv Amsterdam werd door onze inzet een nieuwe groep leerlingen ingezet van de Alphons Laudyschool, alsmede een nieuwe groep van de Heldringschool, die ook stage ging lopen bij de Noorderspeeltuin.

ZMLK-school Herenwaard in Rotterdam komt met leerlingen in twee speeltuinen in deze stad, namelijkPendrecht en Reyeroord. Verder werd nog een succesvolle koppeling tot stand gebracht zoals die van de Bernadetteschool voor ZMLK en speeltuin Elckerlyc in Oss.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jongeren met een verstandelijke beperking zitten veelal op scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML). Deze scholen hebben behoefte aan stageplaatsen voor hun leerlingen. Niet alleen stageplaatsen in het eigen beschermde wereldje van school, maar liefst daarbuiten in de “gewone” maatschappij. Bij speeltuinen hoort de NUSO daarentegen regelmatig dat ze met teveel taken zitten voor te weinig mensen.

 

NUSO wil in het project 'Aan de slag in de speeltuin' een brug slaan tussen deze twee partijen.

Resultaat van het project is dat eind 2011 bij vijfentwintig speeltuinverenigingen ieder tien tot vijftien jongeren met een verstandelijke beperking een stageplaats dan wel een werkplek voor begeleid vrijwillig werken hebben die een uitkomst is voor beide partijen.

Tussen speeltuinvereniging en vertegenwoordigers van de jongeren wordt een overeenkomst gesloten voor de duur van een jaar.

De resultaten moeten leiden tot een stageplaats / vrijwilligerswerkplek bij meer speeltuinen in het land.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website