Projectomschrijving

Jongeren die zeer moeilijk leren hebben behoefte aan een stageplaats buiten de muren van hun school. Maar de mogelijkheden voor deze groep zijn beperkt. Speeltuinen hebben meer werk dan ze aankunnen. Wat ligt er meer voor de hand dan beide groepen bij elkaar te brengen? De NUSO wil op 25 plekken een stageplek en goede begeleiding aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking.
De jongeren kunnen in de speeltuin echte werkervaring opdoen en hun sociale gedrag aanpassen aan wat in de wereld buiten gezin en school als normaal wordt beschouwd. Een positief bijeffect is bovendien dat die wereld op haar beurt kennismaakt met deze groep mensen. Zeker allochtone gezinnen zijn geneigd hun kinderen met een verstandelijke handicap binnen te houden en als het ware te verstoppen. De resultaten van het project kunnen als aanknopingspunt dienen om ook bij andere speeltuinen op vergelijkbare wijze stageplekken aan te bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website