Projectomschrijving

Zorgpad e-consulten

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. Het e-consult is onderdeel van de zorgpaden. Door de inzet van zorgpaden verschilt de zorg per gezin. Sommige gezinnen krijgen intensieve aandacht en bij andere gezinnen worden contactmomenten vervangen door het e-consult.

Doorontwikkeling samen met professionals, ouders en wetenschappers

Het zorgpad ‘e-consulten’ is ontwikkeld met professionals, ouders en wetenschappers. Met de kennis en ervaring uit de ontwikkelfase en haalbaarheidsstudie is het vervolgonderzoek opgezet om een e-consult te vergelijken met een bezoek aan het consultatiebureau.

Resultaten

Ouders zijn reeds vanaf 2013 enthousiast over het zorgpad met e-consulten. Het zorgpad ‘e-consulten’ blijkt voor een geselecteerde groep ouders met jonge kinderen een passend alternatief zonder negatieve consequenties qua ontwikkeling en veiligheid van deze kinderen. Met tijdwinst die voor andere doelen ingezet kan worden. Zo kunnen jeugdgezondheidszorg-professionals, door gebruik te maken van e-consulten, met hetzelfde budget de zorg vanuit de jeugdgezondheidszorg anders inrichten en verdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften terwijl alle kinderen in beeld blijven.

Toekomstbeeld

De uitkomsten van dit project bieden kansen om de JGZ werkelijk anders in te richten en te verdelen terwijl alle kinderen in beeld blijven. De JGZ van de toekomst vraagt naast vakbekwame professionals ook professionalisering van en investering in de technologische mogelijkheden ten behoeve van ouders van jonge kinderen en jeugdigen.

Meer weten?

Lees meer over het project op de website van de SPARK methodiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website