Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de meerwaarde van een e-consult ten opzichte van een consult op het consultatiebureau. Een even goede gezonde en veilige ontwikkeling voor het kind is daarbij een voorwaarde.

Wat houdt het zorgpad 'e-consulten' in?

Het zorgpad 'e-consulten' biedt digitale contactmomenten, waarbij ouders en de JGZ-professional toetsen of de opvoeding en ontwikkeling naar verwachting verloopt met behulp van valide vragenlijsten en digitale feedback. Tijdens het e-consult kunnen ouders en JGZ-professionals vragen stellen en antwoord krijgen. Ouders krijgen vanuit de JGZ gevalideerde vragenlijsten via een ouderportaal aangereikt om objecttief naar de ontwikkeling van hun kind en opvoedsituatie te kunnen kijken. Hierop volgt digitaal feedback vanuit de JGZ. Dit kan een bevestiging zijn dat alles naar verwachting verloopt, al dan niet aangevuld met een digitaal advies of antwoord op vragen vanuit ouders. Bij signalen kan de digitale feedback ook bestaan uit een voorstel richting ouders om een afspraak in te plannen. Passend bij de nieuwe regierol van ouders krijgen ook ouders de mogelijkheid om het initiatief te nemen voor een afspraak. Op deze manier vullen zij samen met de professional het dossier van hun kind in. 

Welke voordelen leveren de zorgpaden op?

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken met een innovatief project (www.zorgpadenjgz.nl). Door het proces van zorgpad 'e-consulten' zover mogelijk te automatiseren, komt tijd vrij waarmee meer aandacht en zorg kan worden gegeven aan gezinnen die dat nodig hebben. Terwijl het contact behouden blijft met de groep die minder aandacht en zorg toe kan en wil.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

In twee JGZ-organisaties wordt op basis van toeval de uitvoering van een e-consult en bureau-consult bij 1300 peuters van 24 maanden verdeeld. Kinderen waarvoor dit zorgpad passend is volgens de JGZ professional én de ouders en die mee willen doen met het onderzoek, worden geloot. De helft van de deelnemers ontvangt een uitnodiging voor een e-consult en de andere helft wordt uitgenodigd op het consultatiebureau. De resultaten van beide groepen worden met elkaar vergeleken wat betreft: een goede gezonde en veilige ontwikkeling van de kinderen, het bereik, de mening van ouders en jeugdverpleegkundigen en de tijdsinvestering die nodig is voor het uitvoeren van het e-consult en fysieke consult. Kinderen met laag risico op de SPARK (een gestructureerd vraaggesprek naar zorgbehoefte) en ouders waarmee in dialoog is bepaald dat digitaal volgen voor hen passend is, kwamen in aanmerking voor deelname aan deze studie. 

Het onderzoek rond medio 2021 af.

Meer weten?

Lees meer over het project op de website van de SPARK methodiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website