Projectomschrijving

Kinderen in gezinnen met veel sociale risico’s beginnen hun leven vaak al met achterstand. De zorg voor hen is nog steeds versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015.

VoorZorg biedt preventieve zorg voor jonge kwetsbare moeders en hun eerste kind, door speciaal getrainde verpleegkundigen vanaf de zwangerschap. VoorZorg werkt, voorkomt kindermishandeling en biedt een betere gezondheid en ontwikkeling voor kinderen. En helpt moeders in hun ontwikkeling, opleiding en werk.

Doel

Overzicht krijgen van bevorderende factoren en knelpunten in de samenwerking tussen VoorZorg, een intensief programma van huisbezoeken door ervaren VoorZorgverpleegkundigen, en het sociaal domein/wijkteam. Daarnaast het verbeteren van de aansluiting van preventieve JGZ voor risicogezinnen bij het sociaal domein.

Aanpak

Vier perspectieven worden onderzocht: cliënten (VoorZorggezinnen), professionals (VoorZorgverpleegkundigen, leden wijkteams), organisaties (JGZ) en systeem (gemeenten en wijkteams). Dit door verzamelen en analyseren van documenten (beleidsrapporten Jeugd van alle gemeenten waarin VoorZorg wordt uitgevoerd), interviews (met cliënten, VoorZorgverpleegkundigen, professionals wijkteams, managers JGZ en beleidsambtenaren) en vragenlijsten (onder alle VoorZorgverpleegkundigen in Nederland).

Resultaten

Gemeenten kopen VoorZorg in en richten parallel daaraan lokale teams of wijkteams op voor ondersteuning. Ze leggen in hun beleidsnotities weinig of geen verbinding tussen preventie(programma’s) en zorg. Samenwerking is geen thema, noch in beleid, noch in praktijk. Wel zijn alle betrokken – cliënten, verpleegkundigen, wijkteam professionals, beleidsambtenaren – zeer tevreden over het programma VoorZorg, maar de integrale aanpak van VoorZorg heeft geen voorbeeldfunctie. Verwacht wordt nog een publicatie in een Nederlandstalig vaktijdschrift over gemeentelijk beleid rond preventie en zorg voor kwetsbare (aanstaande) gezinnen. Daarnaast een wetenschappelijk artikel over samenwerking in integrale zorg en ondersteuning, samenvatting(en) in de vorm van een webartikel en/of factsheet voor gemeenten en voor VoorZorg-managers. Tot slot een presentatie op internationaal congres EUSUHM (september 2019).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website