Projectomschrijving

Betere samenwerking voor hulp aan vluchtelingengezinnen

Wanneer nieuwkomersgezinnen in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij weinig sociale contacten. Meestal is er nog geen concrete hulpvraag. Toch kunnen ouders ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om vluchtelingengezinnen te ondersteunen. In dit project onderzochten we drie verschillende initiatieven van ouderondersteuning door zowel ouders als betrokken professionals te vragen naar hun tevredenheid en ervaringen.

Resultaten

Ouders zijn erg blij met de ondersteuning en kennen en gebruiken na afloop veel voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen. De ondersteuning moet wel kort na vestiging starten. JGZ-Professionals zijn tevreden over de ondersteuning omdat zij daar zelf niet voldoende tijd voor hebben.

Werkzame elementen van opvoedondersteuning aan vluchtingenengezinnen zijn: taal van het gezin spreken, vraaggericht werken, flexibel qua inhoud en beschikbaarheid, mogelijkheid om te verwijzen naar meer hulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website