Projectomschrijving

Ontwikkelen van een uniform triageprotocol

In het triagemodel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden alleen de kinderen bij de jeugdarts of - verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is niet goed onderbouwd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt zelf wanneer een kind uitgenodigd wordt.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de signalering van risico’s bij basisschoolkinderen door een uniform triageprotocol te ontwikkelen. Het uniform triageprotocol is onderzocht op de kwaliteit van signalering en tevredenheid bij ouders en JGZ-professionals.

Resultaten

De resultaten laten zien dat het uniform triageprotocol een goed onderscheid kan maken tussen kinderen met en zonder risico’s. Ouders en JGZ professionals zijn tevreden met het protocol.

Conclusie

De implementatie van dit uniform triageprotocol in een triagesetting van de JGZ kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de signalering van gezondheids-en ontwikkelingsrisico’s bij kinderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website