Projectomschrijving

Steeds meer organisaties in de jeugdgezondheidszorg maken gebruik van een triagewerkwijze. In het triagemodel worden enkel nog de kinderen bij de jeugdarts of - verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is veelbelovend, maar nog niet goed onderbouwd en geüniformeerd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt nu zelf wanneer een kind in aanmerking komt om uitgenodigd te worden en baseert dit op andere criteria. Er is behoefte aan meer onderbouwing en eenheid in deze selectiecriteria.

Doelstelling

Het doel is het verbeteren van de signalering van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij de JGZ-contactmomenten van 5/6- en 10/11-jarige kinderen in een triagewerkwijze. Daartoe worden uniforme selectiecriteria ontwikkeld en getoetst op de kwaliteit van signalering.

Werkwijze

1) Ontwikkelen uniforme selectiecriteria

2) Onderzoek kwaliteit van signalering

3) Onderzoek tevredenheid bij JGZ-medewerkers

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website