Projectomschrijving

Wat is het effect van de GroeiGids app?

Via de GroeiGids app-berichtenservice ontvangen ouders preventieve gezondheidsvoorlichting passend bij de leeftijd van hun kind. Onderzocht werd in welke mate de berichtenservice bijdraagt aan kennis, houding en gedrag van ouders op gebied van water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Een landelijk gerandomiseerd interventieonderzoek werd opgezet met een controle- en interventiegroep. Op kindleeftijd 14 maanden (nulmeting) en op 20 maanden (nameting) ontvingen ouders een digitale vragenlijst. Ook vaste gebruikers van de app namen deel aan het onderzoek. Aanvullend werden interviews afgenomen over de wijze van gebruik van de GroeiGids appberichtenservice.

Welke resultaten heeft het onderzoek opgeleverd?

Er werd geen effect gevonden van de berichtenservice op de onderzochte gezondheidsthema’s. Een meerderheid van de ouders was positief over de berichtenservice. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de GroeiGids app. En voor vervolgonderzoek naar eHealth interventies, ook onder laagopgeleide ouders.

Wat is de GroeiGids app?

De GroeiGids app is een gratis app voor (aanstaande) ouders. Al vanaf de zwangerschap kunnen ouders alle mijlpalen en gebeurtenissen bijhouden voor hun kind. Items die ouders kunnen noteren zijn: ontwikkelingsmijlpalen, lengte en gewicht, leuke uitspraken, gebit, vaccinaties, kinderziekten en gebeurtenissen. Ouders kunnen van alle gegevens in de app een album maken als herinnering voor later. In de app kunnen ouders ook zoeken naar informatie over gezond opgroeien en opvoeden. Bovendien ontvangen ouders via de berichtenservice berichten met handige info en tips die passen bij de duur van de zwangerschap of leeftijd van hun kind. Tot 18 jaar!

Wil je de GroeiGids app beter leren kennen? Check de tutorial voor professionals of download de app in de App store of Google play store. Zo kun je ouders goed informeren over de app!

Wat is het GroeiGids platform?

Het GroeiGids platform bestaat uit on- en offline producten die erop gericht zijn ouders optimaal te ondersteunen bij het gezond opgroeien en opvoeden van hun kind waaronder;
•    De papieren GroeiGidsen* bieden de belangrijkste basisinformatie en ondersteunen de voorlichtende taak en dienstverlening van verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
•    De website en GroeiGids app bieden verdiepende informatie. Deze wordt samengesteld door de GroeiGids redactie en Opvoedinformatie Nederland. Zo weten ouders dat de informatie betrouwbaar is en volgens de laatste richtlijnen.
•    De GroeiGids app biedt ouders ook een berichtenservice met wekelijkse berichten die aansluiten bij de duur van de zwangerschap of de leeftijd van hun kind.
•    De GroeiGids Ouderchat: ouders met kinderen van 0-6 jaar kunnen hier hun vragen kwijt aan een jeugdverpleegkundige.

* Voor elke levensfase is er een GroeiGids: kinderwens, zwangerschap, borstvoeding, kraam, 0-4 jaar, basisschoolkind en puberteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website