Projectomschrijving

Gezinnen met een hulpvraag vroegtijdig signaleren en ondersteuning bieden via jeugdteams

Doelstelling van dit project was gezinnen met een vraag over de ontwikkeling en het opgroeien van het kind zo vroeg mogelijk te signaleren en integrale hulp te bieden, passend bij hun hulpvraag, wensen en mogelijkheden, via jeugdteams.

OKT App; proefimplementatie en evaluatie

Middels co-creatie met eindgebruikers (professionals, ouders) is de SamenStarten App doorontwikkeld tot de OKT App. Deze is bedoeld voor jeugdteams, zoals het Ouder- en kindteam (OKT) in Amsterdam, met verschillende disciplines en te gebruiken bij verschillende gezinnen, in verschillende opvoedcontexten en met ruimte voor diverse werkmethoden. Resultaten van een proefimplementatie laten zien dat de OKT App kan helpen bij het bieden van hulpverlening, passend bij de vraag en mogelijkheden van het gezin. Ook kan die bijdragen aan de eigen kracht en het benutten van het sociale netwerk van ouders, via gezamenlijke besluitvorming. Professionals en managers ervaren een aantal belemmeringen, die moeten worden aangepakt voor de uitrol van de OKT App.

Het project is uitgevoerd door leden vanuit GGD Amsterdam, SAG, OKT programmateam, Zuidzorg, Pharos, EagleScience en NCJ en werd gecoördineerd door TNO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website