Projectomschrijving

M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling, spreek uit: mazzel) is een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. GGD Flevoland en Amsterdam UMC ontwikkelden een app voor jongeren, ter ondersteuning van M@ZL. Dit deden we samen met jongeren op middelbare scholen in Flevoland en met professionals van de JGZ, scholen, gemeenten en jeugdhulp in drie regio’s.

Waarom?

Ziekteverzuim is onder jongeren een groot probleem. Wanneer dit verzuim niet goed wordt begeleid, is er een groot risico op psychosociale gevolgen, leefstijl- en motivatieproblemen en vroegtijdig schoolverlaten. De M@ZL aanpak is bewezen effectief en helpt ziekteverzuim te
verminderen. De M@ZL app dient ter ondersteuning van de M@ZL aanpak.
We onderzochten de toegevoegde waarde van een app.
Fase 1: We verkenden behoeften bij verzuim onder leerlingen en professionals. Ze zagen allemaal de meerwaarde van een app, vooral om laagdrempeliger en beter contact te hebben tussen leerling, school en JGZ.
Fase 2: We lieten een app bouwen, met input van jongeren en JGZ-professionals. In september 2019 ging de M@ZL app live als webapplicatie.
Fase 3: We voerden een pilot en evaluatie uit in drie regio’s: Flevoland, Amsterdam en West-Brabant.

Pilot en evaluatie

Leerlingen die een verzuimconsult hadden bij een jeugdarts tussen september 2019 en maart 2020, konden met de M@ZL app werken. We trainden hiervoor zo’n 25 jeugdartsen, maar zij hebben bijna geen leerlingen geworven voor de app. Dit had te maken met hoge werkdruk, veel onrust in de organisaties en weinig tijd tijdens het consult. Daarom kozen we voor een andere opzet. We vroegen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jongeren in focusgroepen en interviews naar hun indruk van de app en ervaringen met gebruik.

Indruk en ervaringen

Zowel jongeren als JGZ-professionals zijn positief over de M@ZL app. De basis van de huidige M@ZL app is goed en biedt mogelijkheden voor doorontwikkeling. Jongeren én JGZ-professionals denken dat de app ook gebruikt kan worden voor gewone schoolzaken en leefstijl. De jongeren gaven veel adviezen en tips over hoe de app verder door te ontwikkelen. Jeugdartsen zagen meer drempels voor henzelf en de jongeren om met de M@ZL app te werken. Een enkeling twijfelt over de meerwaarde van de app voor jongeren met complexe(re)
problematiek.

Hoe nu verder?

De app was actief tijdens de onderzoeksperiode. Het projectteam gaat nu na of er geïnteresseerden zijn om de M@ZL app te beheren en/of door te ontwikkelen. Dit project leverde verder een promofilmpje op, twee factsheets, een onderzoeksrapport en twee
wetenschappelijke artikelen die zijn ingediend bij tijdschriften. Download de ontwikkelde materialen via de link downloads en links.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website