Projectomschrijving

Jongeren bewust maken van de gevaren van online gedrag door serious gaming.

Jongeren zijn veel online. Dit biedt hen veel leuks maar ook gevaren, die zij in de puberteitsfase nog niet altijd overzien. De jeugdgezondheidszorg geeft jongeren voorlichting en advies over o.a. online gedrag. Dit gebeurt nu mondeling. Bekend is echter dat jongeren vooral leren door "zelf doen" en experimenteren. Serious gaming laat een positief effect zien op preventie en gedragsverandering.

Serious gaming als nieuwe vorm van voorlichting?

In dit project wordt samen met jongeren een serious game ontwikkeld die daarna aan het contactmoment van 13 jaar wordt gekoppeld. De game geeft de mogelijkheid om in een veilige omgeving te experimenteren en zo te ervaren wat de consequenties kunnen zijn van "los online" gaan. Evaluatie vindt plaats onder jeugdverpleegkundigen, jongeren en hun ouders.

Dit project geeft antwoord op de vraag of serious gaming als voorlichting bruikbaar is binnen de jeugdgezondheidszorg, aansluit bij de ontwikkeling en beleving van 13-jarigen en een handvat biedt voor een verdiepend gesprek over online gedrag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website