Projectomschrijving

Aanleiding

JGZ-instellingen stappen over naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ. Er wordt geflexibiliseerd met taakherschikking, flexibelere contactmomenten met o.a. e-consulten of groepsconsulten. Zo wordt hoog gekwalificeerde menskracht vrij gemaakt en kunnen meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen worden met preventieve, lichte hulp en minder kinderen doorstromen naar zware hulp.

Doel

Doel van dit onderzoek is onderbouwing te geven aan flexibilisering van de JGZ, inclusief kosten. Hiervoor worden JGZ-organisaties vergeleken in 1) de mate waarin zij flexibel werken, 2) de problematiek van kinderen en 3) door JGZ geboden zorg.

Werkwijze

Het project bestaat uit twee fasen. In fase I zal een procesbeschrijving plaatsvinden en zal worden geanalyseerd wat de mate van flexibilisering van de deelnemende instellingen is. Ook wordt een proef met gegevensverzameling gedaan. In fase II vindt gegevensverzameling, analyse en eindrapportage plaats.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website