Projectomschrijving

Kosten en baten van de SamenStarten App voor de JGZ

Doelstelling van dit project is het verbeteren van het ‘partnerschap’ tussen de JGZ en ouders, voor betere vroegsignalering, versterking van ouder empowerment en een verbeterde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Dit gebeurt door de brede inzet van de SamenStarten App tijdens begeleidingscontacten door de JGZ. Om de inzet te bevorderen wordt:

  1. De SamenStarten App doorontwikkeld om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf hun hulpvraag aan te pakken, b) het gebruik van de app te monitoren, c) verslaglegging in het Digitaal Dossier JGZ mogelijk te maken.
  2. De kosten en baten van de doorontwikkelde SamenStarten App bepaald, door middel van case-controle onderzoek.

De kosten en baten van de hulptrajecten met en zonder app worden besproken met belangrijkste stakeholders (beleidsmakers, managers en professionals). Zij kunnen dan op gefundeerde wijze bepalen of zij de baten van de app vinden opwegen tegen de kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website