Projectomschrijving

Doorontwikkeling van de SamenStarten app

Eerder onderzoek naar de SamenStarten App liet zien dat ouders meer tevreden zijn met huisbezoeken door de JGZ als de SamenStarten App wordt ingezet. In dit project werd onderzocht of de SamenStartenApp ook een positief effect heeft op uitkomsten van huisbezoeken. Zo werd de SamenStarten App doorontwikkeld  om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf hun hulpvraag aan te pakken, b) het gebruik van de app te monitoren, c) verslaglegging in het Digitaal Dossier JGZ mogelijk te maken. Tevens werden de kosten en baten van de doorontwikkelde SamenStarten App bepaald, door middel van case-controle onderzoek.

Werkwijze onderzoek

In dit project werd informatie over huisbezoeken verzameld bij 77 families in de controlegroep en bij 69 families in de interventiegroep waarbij de app werd ingezet. De informatie werd verzameld tijdens het eerste huisbezoek, gedurende tussenliggende contactmomenten en 6 maanden na het eerste huisbezoek.

Resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van het gebruik en de implementatie van de SamenStarten App na 3,5 jaar zijn terugverdiend. Dit komt omdat het met het gebruik van de app minder tijd nodig is voor het oplossen van problemen. Daarnaast had de app als voordeel dat er meer problemen werden geïdentificeerd en dat ouders vaker het advies van de JGZ professionals opvolgde bij ernstige problemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website