Projectomschrijving

Versterken van de verbinding tussen JGZ, lokale teams en onderwijs

Samenwerking tussen professionals in het sociale domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren. Het doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale teams en onderwijs, door meer zicht te krijgen op werkzame elementen in hun samenwerking.

Werkwijze

Op basis van een literatuurstudie is in 6 regio’s praktijkonderzoek gedaan, waarbij JGZ-instellingen, lokale teams en samenwerkingsverbanden van scholen samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) , het Verwey Jonker instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) potentieel werkzame elementen in hun samenwerking identificeren. Er is een documentenanalyse gemaakt en er zijn interviews gehouden op strategisch en uitvoerend niveau. Ook is met cliënten gesproken. De resultaten zijn tijdens een slotconferentie besproken (september 2019) en beschreven in een eindrapportage met factsheet. De kernboodschap is ‘Samenwerken is en blijft mensenwerk’

Basis van samenwerken; investeer in elkaar

Een succesvolle samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteam en onderwijs is complex, dat blijkt uit het onderzoek De Sterkste Schakels. Het vraagt om een structurele investering op alle niveaus. Dat vraagt veel van professionals, beleidsmakers en bestuurders. De
resultaten uit dit onderzoek laten zien dat de samenwerking valt of staat met de kwaliteit, vaardigheden, attitude, kennis, ervaring en continuïteit van mensen. Het is noodzakelijk om als gemeente, wijkteam, jeugdgezondheidszorg en onderwijs duurzaam in te zetten op meerdere elementen die helpen bij effectief samenwerken. De basis van samenwerken ligt in ‘de menselijke maat’; het opbouwen van een werkrelatie waarbij men op elkaar en elkaars expertise vertrouwt.

Resultaten

Bekijk het rapport en de factheet 'De sterkste schakels'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website