Projectomschrijving

Versterken van de verbinding tussen JGZ, lokale teams en onderwijs

Samenwerking tussen professionals in het sociale domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren. Het doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale teams en onderwijs, door meer zicht te krijgen op werkzame elementen in hun samenwerking. 

Werkwijze

Naast een literatuurstudie wordt in 6 regio’s praktijkonderzoek gedaan, waarbij JGZ-instellingen, lokale teams en samenwerkingsverbanden van scholen samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) potentieel werkzame elementen in hun samenwerking identificeren. Er wordt een documentenanalyse gemaakt en er worden interviews gehouden op strategisch en uitvoerend niveau. Ook wordt met cliënten gesproken. De resultaten worden in elke regio in breder verband besproken. Er wordt getracht op overstijgend niveau uitspraken te doen over werkzame elementen in de samenwerking. De verworven kennis wordt beschikbaar gemaakt voor andere regio’s.

Resultaten

Bekijk het rapport en de factheet 'De sterkste schakels'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website