Projectomschrijving

Hoe effectief is de methodiek GIZ bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar?

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een belangrijke rol om zorgen van ouders te bespreken en te ondersteunen. Sinds 2013 wordt gewerkt met de GIZ-methodiek waarin zij samen met ouders in kaart brengt hoe het gaat met kind en gezin. In huidig onderzoek vergeleken we JGZ organisaties die met en zonder de GIZ werkten: we keken naar in hoeverre ouders van kinderen van 0-12 jaar en professional na het consult het eens waren over de zorgbehoeften/vervolgadviezen en naar de tevredenheid van ouders met het gesprek. Ouders met zorgbehoeften vulden na 4 maanden nogmaals een vragenlijst in om na te gaan in hoeverre ze zij eventuele adviezen opgevolgd hadden en de zorgen verminderd waren.

Werkwijze onderzoek

Voor het onderzoek vulden ouders en JGZ-professional na het gesprek een vragenlijst in over de zorgbehoeften die ze hadden, welke besproken zijn en welke vervolgadviezen gegeven zijn. Tevens gaven ouders aan hoe ze het gesprek ervaren hadden en als ze een advies gehad hadden hoe gemotiveerd ze waren om dit op te volgen. In totaal zijn van 800 kinderen zowel informatie van ouders als de JGZ-professional een vragenlijst ingevuld.

Resultaten

De eerste resultaten laten zien dat bij kinderen uit de GIZ regio zorgen van de ouders over opvoeden en de omgeving waarin een kind opgroeit vaker besproken waren dan in de regio zonder GIZ. Er was ook vaker overeenstemming tussen ouder en JGZ over de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Ook was er twee keer (55%) zoveel overeenstemming over het advies dat gegeven is dan wanneer de GIZ niet werd gebruikt (25%). De ouders die een advies of verwijzing hadden gekregen waren in de GIZregio niet meer gemotiveerd dan de ouders in de niet-GIZ regio om het advies op te volgen. In de GIZ-regio gaven ouders aan dat er tijdens het gesprek vaker over zowel de ontwikkeling van het kind, de opvoeding als de omgeving gesproken was. Tevredenheid over ‘wat’ besproken is, is significant hoger in de GIZ regio. De tevredenheid over algemene en kind specifieke communicatie tussen de interventie en vergelijkingsgroep was gelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website