Projectomschrijving

Psychische problemen komen veel voor bij de Nederlandse jeugd, naar schatting bij één op de zes kinderen. Signalering en behandeling van deze problemen vallen per 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en zijn in het land heel verschillend georganiseerd.

De regio Gooi en Vechtstreek is in zeven gemeenten gestart met een ‘Consultatie en Adviesteam jeugd GGZ’ ter ondersteuning van huisartsen, de toegang tot jeugdhulpverlening en overige verwijzers zoals jeugdgezondheidszorg (JGZ) of leerplicht. Dit team is op verzoek van de regio geïnitieerd vanuit de JGZ en bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Andere expertise is inzetbaar.

Het team is te consulteren door verwijzers in zeven gemeenten en adviseert jeugdigen met psychische klachten tot 18 jaar en/of hun ouders.

Met de JGZ als basis is dit team uniek in Nederland. Deze werkwijze en de effecten ervan worden in de komende jaren onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website