Projectomschrijving

Aanleiding

Sinds 2014 wordt aan ouders van pasgeboren kinderen in drie JGZ organisaties in Nederland CenteringParenting (CPa) aangeboden. Bij CPa vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. In vergelijking met individuele zorg biedt CPa meer ruimte en tijd om naast de fysieke gezondheid van het kind ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin expliciet te bespreken. JGZ-professionals die CPa uitvoeren en ouders zijn enthousiast over de werkwijze. CPa blijkt kwetsbare ouders bereiken, zoals ouders met een niet Nederlandse achtergrond en alleenstaanden. Er is vanuit het land veel interesse in de implementatie van CPa.

Onderzoek

In dit project worden de volgende vragen onderzocht:

  • Hoe kan CPa het beste worden georganiseerd, uitgevoerd en geborgd?
  • Hoe worden professionals vanuit het sociale domein het beste bij CPa betrokken?
  • Wat zijn de kosten en baten waarbij er oa gekeken wordt naar cliënttevredenheid en het versterken eigen kracht?

 

Beoogde uitkomst

De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd. Tevens wordt er een handreiking voor implementatie ontwikkeld en een ouderversie gericht op (aanstaande) ouders om hen te motiveren te kiezen voor CPa.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website