Projectomschrijving

Evaluatie van de organisatie en uitvoering van CenteringParenting in de JGZ

Bij Centering Parenting (CPA) vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ bij kinderen tot ongeveer 14 maanden.

In dit project werd o.a. onderzocht:
• Hoe kan CPA het beste worden georganiseerd, uitgevoerd en geborgd?
• Hoe worden professionals vanuit het sociale domein het beste bij CPA betrokken?
• Wat zijn de kosten en baten waarbij er oa gekeken wordt naar cliënttevredenheid en het
versterken eigen kracht?

Resultaten

Dit onderzoek heeft bruikbare inzichten opgeleverd over de uitvoering van CPA bij verschillende organisaties en het betrekken van het sociale domein. Ouders die CPA volgden waren positiever over JGZ professionals en over het nut van het consultatiebureau dan ouders die individuele zorg ontvingen. Volgens ouders was er geen verschil in eigen kracht tussen CPA en individuele zorg, maar volgens professionals wel. Een belangrijke belemmering bij de uitvoering van CPA is de werving van ouders en de extra kosten voor de uitvoering van CPA

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website