Projectomschrijving

EHealth-applicaties in de JGZ en Apps voor ouders van prematuren

8% van alle kinderen in Nederland is prematuur. Het volgen van de groei en ontwikkeling bij prematuren is extra belangrijk, omdat zij meer risico lopen op groei en ontwikkelingsproblemen. Vroege interventies kunnen dit risico verkleinen. Het correct beoordelen van de data is vaak ingewikkeld door de samenhang tussen zwangerschapsduur, optimale groei en ontwikkeling. Twee ontwikkelde eHealth applicaties helpen jgz professionals en ouders bij het beoordelen van groei en ontwikkeling bij prematuren. Hiermee kan de begeleiding van deze kinderen verbetert worden.

Hulp bij interpreteren van groei -en ontwikkelingsgegevens van prematuren

De JGZ monitort de groei en ontwikkeling van kinderen met behulp van groeicurven en het Van Wiechenonderzoek. Voor een correcte beoordeling van de groei en ontwikkeling maakt èlke week dat een kind eerder geboren verschil.  In dit project, ePREM, zijn twee eHealth applicaties ontwikkeld binnen het digitaal dossier van de jeugdgezondheidszorg; de eHealth Groei en EHealth ontwikkeling. Deze applicaties kunnen helpen bij het beoordelen van groei en ontwikkeling bij prematuren. Ze geven inzicht in de groei en ontwikkeling van het kind en in de verwachte groei en ontwikkeling van het kind tot op latere leeftijd. Daaraan gekoppeld is tevens een JGZ-App voor ouders ontwikkeld. Ouders kunnen de groei en ontwikkeling van hun kind thuis bekijken en deze data met anderen delen, zoals huisartsen en kinderartsen.

Tools getest bij twee jgz organisaties

De eHealth Groei, EHealth ontwikkeling en de JGZ App zijn getest in een pilot bij de organisaties GGD Groningen en JGZ Kennemerland. De applicaties worden als ondersteunend ervaren door JGZ professionals en ouders. Wel dienen de applicaties verder verbeterd te worden, met name de applicatie eHealth ontwikkeling. De gegevens vanuit de JGZ zijn verder gebruikt om de resultaten van het Pinkeltje onderzoek van groei en ontwikkeling te bevestigen. Ook dit kan leiden tot verbetering van de eHealth applicaties.

Ervaringen

Professionals geven aan dat de eHealth Groei prettig werkt en dat het voor zowel professional als ouder meerwaarde geeft om een ‘eigen’ curve te kunnen gebruiken voor prematuren. Dit geeft minder onrust als je ouders een eerlijk beeld kunt geven van de groei dan wanneer ouders de curve vergelijken met die van à terme geboren kinderen. Ook de groei kan beter geïnterpreteerd worden door gebruik van de prematurencurve. Zonder de prematuren-curve kan je als professional een verkeerde beoordeling geven en verkeerde vervolgacties inzetten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website