Projectomschrijving

Aanstaande ouders ondersteunen met behulp van de preSPARK

De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat er verder moet gebeuren. In dit project is door teams van 3 JGZ organisaties in Nederland de kwaliteit van de preSPARK onderzocht op mate van het effect van het prenatale huisbezoek, de mate waarin de preSPARK voldoet aan de meeteigenschappen van een goed gespreksprotocol en de ervaringen en belemmeringen van ouders, jeugdverpleegkundigen en verloskundig zorgverleners

preSPARK draagt bij aan effectieve vroege preventie voor aanstaand kwetsbaar ouderschap

Met de opbrengst van dit project kan de inrichting van het contact met de Jeugdgezondheidszorg in de zwangerschap verder vorm worden gegeven. Inzet van de preSPARK blijkt zinvol, efficiënt en levert valide uitkomsten op. Hetgeen bijdraagt aan effectieve vroege preventie voor aanstaande ouders met verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen. De resultaten sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en bij het voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg van de minister van VWS. Waarbij het aan te bevelen is om de preSPARK in te zetten bij het prenataal huisbezoek. Gestructureerd uitvragen van alle relevante onderwerpen met de preSPARK levert een efficiënter gebruik van tijd op en is daarmee goedkoper dan een prenataal huisbezoek zonder inzet van de preSPARK. Zonder inzet van de preSPARK bij het prenataal huisbezoek mist het prenataal huisbezoek de functie van een valide, brede toe leiding naar het best passende vervolg voor aanstaande ouder en kind.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website