Projectomschrijving

Aanleiding

Kinderartsen zien op de polikliniek vaker kinderen met psychosociale problemen. Zij missen de juiste kennis om deze kinderen goed te kunnen helpen. Bij de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp is deze kennis wel.

Werkwijze

Het Amphia ziekenhuis Breda zet, op de polikliniek kindergeneeskunde, jeugdverpleegkundigen in als verbinder tussen kindergeneeskunde en psychosociale hulpverlening.

Onderzoek

Leidt de werkwijze sneller tot passende hulp en grotere tevredenheid van ouders met de geboden hulp? Zo is er onderzocht hoe lang het duurt voordat een kind bij de aangewezen hulpverlener is. Tevens is de ouder-/kind tevredenheid over de ontvangen zorg, veranderingen in opvoedingsbelasting en de ernst van problemen gemeten. En zijn de kosten van de werkwijze in kaart gebracht en financieringswijzen verkent.

Resultaten

Inzet van de jeugdverpleegkundige leidt bij ouders tot grotere tevredenheid met de geboden hulp en ze voelen zich sneller geholpen dan ouders die op reguliere wijze zijn geholpen. De werkwijze geeft nog geen duidelijk inzicht in effecten op opvoedbelasting en ernst van de problematiek. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Professionals vinden de werkwijze efficiënt en effectief

Samenwerking

GGD West-Brabant, Amphia Breda, Centrum voor Jeugd en Gezin, de AWPG Brabant, Tilburg University.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website