Projectomschrijving

Verbinding en signalering verbeteren tussen diverse zorgprofessionals met de SOJ en de GW

De inzet van een Specialistisch Ondersteuner Jeugdgezondheidszorg (SOJ) in de JGZ in Nijmegen en de gedragswetenschapper jeugd (GW) ter ondersteuning van huisartsen in Renkum stonden in dit project centraal. Het betreft innovatieve werkwijzen met als doel de verbinding tussen professionals en de signalering en verwijzing van psychosociale - en gezinsproblematiek in de basiszorgvoorzieningen te verbeteren.

De SOJ/GW vervullen drie taken:
1. verbinding maken in de vierhoek (JGZ, sociaal wijkteam (SWT), huisarts en jeugd-GGZ);
2. triageren en toeleiding naar passende ondersteuning;
3. ouders en jeugdigen (0-18 jaar) kortdurend begeleiden.

De initiatieven in beide gemeenten verschilden aanmerkelijk qua aard en inhoud. Deze zijn daarom los van elkaar onderzocht en beschreven. In totaal is ongeveer 2/3 van de jeugdigen door SOJ/GW doorverwezen naar andere ondersteuning. Het betrof voor ongeveer de helft verwijzingen naar generalistische basis of specialistische GGZ. De belanghebbenden (ouders, onderwijs, huisartsen, JGZ, SWT, jeugd-GGZ) bleken positief over de SOJ/GW en zien de meerwaarde.
Het is niet mogelijk om op basis van de resultaten uitspraken te doen over de effectiviteit of een blauwdruk te geven voor verdere implementatie. Wel zijn enkele aandachtspunten geformuleerd voor een brede implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website