Projectomschrijving

In dit project staat de inzet van een Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) in de JGZ centraal. De SOJ betreft een veelbelovende innovatieve werkwijze die mogelijk kan zorgen voor verbinding tussen professionals (o.a. huisarts, sociaal wijkteam, onderwijs, jeugd-GGz), en de signalering en verwijzing van psychosociale problemen door de JGZ kan verbeteren. De werkwijze bestaat reeds in enkele gemeenten in de huisartsenzorg (daar SOH genoemd; Specialistisch Ondersteuner Huisartsen). Deze werkwijze wordt uitgebreid naar JGZ.

De SOJ richt zich op psychosociale- en gezinsproblematiek bij jeugdigen van 0 t/m 18 en vervult drie taken:
1) verbinding maken in de vierhoek JGZ, sociaal wijkteam, huisarts en jeugd-GGz;
2) triageren en toeleiding naar passende psychosociale ondersteuning en gezinshulp;
3) ouders en jeugdigen kortdurend begeleiden.

Het doel van het onderhavige project betreft het doorontwikkelen, beschrijven en evalueren van deze innovatieve werkwijze in de JGZ.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website