Projectomschrijving

Hoe registreer je prenatale begeleiding van aanstaande ouders bij de JGZ?

Steeds vaker biedt de JGZ prenatale begeleiding aan aanstaande ouders die dit nodig hebben. Naast registratieplicht bij individuele zorg, hebben JGZ-professionals behoefte aan registratie t.b.v. de continuïteit van zorg en verantwoording van inhoudelijke aspecten. Er is geen landelijk geschikt systeem voor de JGZ, dat gebruikt kan worden als sociaal- en medisch dossier voor aanstaande gezinnen beschikbaar. Onduidelijk is wat de beste optie is om dit vorm te geven. Daarom onderzoeken NCJ en TNO in dit project, in samenwerking met de JGZ, hoe goede registratie en dossiervorming voor individuele zorg aan aanstaande ouders door de JGZ in een prenataal registratiesysteem gerealiseerd kan worden. Doel is om de continuïteit en kwaliteit van zorg bij prenatale begeleiding door de JGZ te bevorderen.

Eindproduct

Het resultaat is een ‘Blauwdruk Registratie van prenatale zorg door de JGZ’ met daarin het pakket van eisen, waarmee duidelijk is waaraan een prenataal registratiesysteem moet voldoen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website