Projectomschrijving

De jeugdgezondheidszorg vervult een belangrijke rol in de zorgcoördinatie op het gebied van jeugd. Het doel van zorgcoördinatie is van effectieve zorg aan kind en gezin te verlenen en te zorgen voor afstemming en afspraken tussen hulpverleners. Zorgcoördinatie wordt onder verantwoordelijkheid van gemeenten uitgevoerd. Er bestaat momenteel geen systematische methodiek  waarmee gemeenten kunnen vaststellen of deze coördinatie de beoogde resultaten behaalt. Denk hierbij aan een set van goede indicatoren waaraan de prestatie afgemeten kan worden.

Het project 'Ketencoördinatie Jeugd’ streeft ernaar een set prestatie-indicatoren te ontwikkelen die richtinggevend kan zijn voor het bepalen van de effectiviteit van ketencoördinatie en ketenzorg door de jeugdgezondheidszorg. Deze prestatie-indicatoren worden vervolgens getoetst in de praktijk.

In dit onderzoek worden op basis van literatuuronderzoek en praktijkgesprekken en met de zogenaamde Delphi-methode prestatie-indicatoren uitgewerkt. Deze indicatoren worden vervolgens in de concrete situatie in Oosterhout getoetst en geëvalueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website