Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek blijkt dat 41% van de vijfjarigen in Nederland met (de gevolgen van) cariës te maken heeft. Het is dan ook belangrijk dat de Jeugdgezondheidszorg, tandartsen, mondhygiënisten en andere zorgverleners zich inspannen om de mondgezondheid van de jeugd en jongvolwassenen in Nederland te bevorderen. De web-based voorlichtingsfilm 'Een gezond kindergebit' is een gebruiksvriendelijke en goedkope manier om ouders van jonge kinderen voor te lichten over goede mondzorg voor hun kind (TNO, 2012). Het doel van dit project was om de web-based voorlichtingsfilm over mondzorg voor jonge kinderen breed te implementeren via jeugdgezondheidszorgorganisaties naar ouders.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Negen jeugdgezondheidszorgorganisaties verspreid over heel Nederland hebben aan het project meegewerkt door middel van het verspreiden van posters en ansichtkaarten met daarop de link en QR-code naar de web-based voorlichtingsfilm over mondzorg voor jonge kinderen.

Per jeugdgezondheidszorgorganisatie werkten meerdere consultatiebureaus mee (tussen de 2 en 26 bureaus per organisatie). Posters met de link naar de website zijn opgehangen in wachtruimtes van de consultatiebureaus en ansichtkaarten met de link naar de website zijn op diverse contactmomenten, wisselend per deelnemende jeugdgezondheidszorgorganisatie, uitgedeeld aan ouders van jonge kinderen. Naast dat de film via internet te bekijken is, is deze ook geplaatst op de website van de deelnemende jeugdgezondheidszorgorganisaties. Tevens wordt de film op een aantal consultatiebureaus getoond in de wachtruimte. De film is ook bij webpagina’s over mondzorg voor kinderen geplaatst van de website Stichting Opvoeden.nl.

Uit diverse statistieken blijkt dat de film zeer regelmatig wordt bekeken (www.tno-kindergebit.nl, periode 1-9-2014 t/m 21-12-2014: 582 keer bekeken, website Stichting Opvoeden.nl, periode 16-6-2014 t/m 13-11-2014: 146 keer bekeken, website deelnemende jeugdgezondheidsorganisaties: onbekend).

Door een aantal jeugdgezondheidszorgorganisaties zijn contacten gelegd met studenten, tandartsassistentes in opleiding en met (kinder)tandartsen, enerzijds om bekendheid te geven aan de voorlichtingsfilm maar ook ter verbetering van de samenwerking, het geven van voorlichting etc.

Alle participerende jeugdgezondheidszorgorganisaties hebben de interventie ‘Een gezond kindergebit’ geïmplementeerd volgens protocol bij 2 of meerdere consultatiebureaus.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cariës is de meest voorkomende, irreversibele, aandoening bij kinderen in Nederland: naar schatting heeft 41% van de 5-jarigen in Nederland een niet-gaaf gebit (Schuller et al., 2013). Omdat de etiologie van cariës bekend is, en cariës grotendeels te voorkomen is, op dit terrein veel gezondheidswinst te boeken en zijn veel kosten te besparen. Belangrijke factoren in het voorkomen van cariës zijn het twee maal daags effectief poetsen van het gebit met fluoride tandpasta, een beperkt aantal eet- en drinkmomenten, en het regelmatig bezoeken van een tandheelkundige professional (Schuller et al., 2013). De JGZ is bij uitstek geschikt om ouders deze adviezen te verstrekken gezien haar hoge dekkingsgraad.

 

De doelstelling van het afgeronde onderzoek “Web-based voorlichtingsfilm voor een maatwerkonderwerp (i.c. mondzorg) ” was het vaststellen van het bereik en de effectiviteit van een web-based voorlichtingsfilm over een onderwerp uit het maatwerkdeel (i.c. mondzorg), bij ouders die het consultatiebureau (CB) bezoeken. Conclusies van dit project waren: a. het bereik van de voorlichting over mondzorg voor ouders van jonge kinderen was 18%; b. de kennistoename was direct na het bekijken van de film 33% en na zes maanden 17%; c. ouders in de experimentele groep rapporteerden zes maanden na het bekijken van de film een verbetering van hun gedrag om het gebit van hun kind gezond te houden van 15%; d. als ouders er aan gewend raken op het consultatiebureau web-based informatie over de gezondheid van hun kind te krijgen, kan een dergelijke winst mogelijk ook bij andere (maatwerkdeel) onderwerpen tot stand komen.

 

De web-based voorlichtingsfilm. ‘Een gezond kindergebit ‘is een gebruiksvriendelijke en goedkope manier om ouders van jonge kinderen voor te lichten over de mondzorg van hun kind. De positieve resultaten van het project vragen om een landelijke uitrol van de web-based voorlichtingsfilm ‘Een gezond kindergebit'.

 

Doel van het aanvragen van deze implementatieimpuls is een brede implementatie van de voorlichtingsfilm ‘Een gezond kindergebit’ voor ouders van jonge kinderen. Dit zal worden gerealiseerd via het uitdelen van ansichtkaarten met een websitelink naar een voorlichtingsfilm, door medewerkers van JGZ-instellingen aan ouders die het consultatiebureau bezoeken.

 

De implementatieactiviteiten worden gericht op medewerkers van de JGZ. Aangezien mondzorg onder het maatwerkdeel valt van het Basistakenpakket van de JGZ, krijgt dit onderwerp geen vaste aandacht. De uitvoerende activiteiten van de JGZ-medewerkers is daarom zo simpel en kort mogelijk gehouden. Daarnaast zullen informatieactiviteiten worden gericht naar tandartsen en mondhygiënisten zodat zij op de hoogte zijn dat er vanuit JGZ aan de bevordering van mondgezondheid wordt gewerkt en dat zij mogelijk doorverwijzingen vanuit de JGZ kunnen krijgen.

 

Plan van Aanpak:

 

1. Het vaststellen van een vast aanspreekpunt binnen de in het implementatieproject participerende JGZ-aanstellingen (“JGZ projectleider”).

 

2. Het vaststellen van de contactmomenten waarop de film onder de aandacht van de ouders wordt gebracht. TNO zal hiertoe een voorstel doen. Dit voorstel wordt besproken met de aan het project participerende partijen. Het voorstel zal zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige gang van zaken binnen de flexibilisering van de JGZ. Zo lijken bijvoorbeeld de contactmomenten op 6 maanden (Groei u 1.1.3), op 7,5 maand (Functies specifiek, mondgedrag u 1.1.5), op 2 jaar (ontwikkeling specifiek, spraak en taal u.1.1.4.5) en op 5 jaar (preventief gezondheidsonderzoek 2) potentiele contactmomenten hiervoor.

 

3. Het opstellen van een leidraad met praktische handvatten voor de JGZ die de web-based film gaan verspreiden. TNO zal een voorstel van de leidraad maken, die dan vervolgens met de participerende partijen wordt besproken.

 

4. Posters en kaartjes met het webadres en een QR-code worden ontwikkeld, gedrukt en verspreid naar de participerende JGZ-instellingen

 

5. TNO neemt contact op met stichting opvoeden.nl om het web-based voorlichtingsfilmpje op de CJG websites te laten plaatsen.

 

6. De JGZ projectleiders zullen worden ondersteund door TNO tijdens het implementatieproject.

 

De implementatie zal met JGZ instellingen kort worden geëvalueerd.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website