Projectomschrijving

Icare JGZ heeft een andere manier van werken ontwikkeld om de inrichting van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). En bij de competenties van jeugdartsen en de toegenomen aandacht voor psychosociale problematiek. Verpleegkundigen zullen standaardconsulten, die voorheen door artsen werden gedaan, zelfstandig uit gaan voeren. De arts is coach, bepaalt beleid bij afwijkingen, ziet kinderen, als de verpleegkundige daarom vraagt, en voert daarnaast andere, nieuw te ontwikkelen, taken uit.

In dit project wordt deze taakherschikking uitgetest en onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.

Voor het effect van taakherschikking worden proef- en controleteams met elkaar vergeleken in een voor- en nameting. In het onderzoek wordt gekeken naar veranderingen in soort en aantal consulten, verwijzingen en continuïteit van de zorg. Ook wordt de mening van ouders, competenties van verpleegkundigen, takenpakket van de arts en beleving van werknemers gemeten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website