Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project sportief peuteren en kleuteren in Eindhoven (stadsdeel Strijp) hebben we ruim 1200 beweeg activiteiten georganiseerd bij 5 kinderdag verblijven en 3 Basisscholen. Lokale sportclubs zijn begeleid in het toevoegen van het jonge kind aanbod en is dit toegevoegd bij hun reguliere aanbod. Alle kennis en materialen van de beweegmethode zijn overgedragen aan de scholen en kinderdagverblijven waardoor het aanbod geborgd is. Uit gevalideerd onderzoek van de GGD is gebleken dat het BMI van de kinderen met overgewicht in Strijp in 2018 met 0,3 meer is gezakt dan dat van alle kinderen in Eindhoven. In Strijp is deze waarde met 0,31 gezakt, in de rest van Eindhoven maar met 0,02. Bewust meer bewegen heeft dus een positief effect op de BMI.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na ruim 1200 beweeg activiteiten te hebben georganiseerd in Strijp voor jonge kinderen is uit gevalideerd onderzoek van de GGD gebleken dat het BMI van de kinderen met overgewicht in Strijp in 2018 met 0,3 meer is gezakt dan dat van alle kinderen in Eindhoven. In Strijp is deze waarde met 0,31 gezakt, in de rest van Eindhoven maar met 0,02. Bewust meer bewegen heeft dus een positief effect op de BMI. Maar ook op scholen en kinderdagverblijven bleek duidelijk dat onze wekelijkse aanwezigheid enorme positieve veranderingen teweegbracht. Kinderen spelen nu in de pauze veel de spelletjes na waardoor er veel minder gedoe is op het schoolplein. De medewerkers hebben ontzettend veel inspiratie opgedaan in nieuwe beweegvormen en zijn nu goed in staat dit zelf in hun werk toe te passen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vakleerkracht van Stichting Samen Sportief coacht de pedagogisch medewerkers en kleuterleidsters a.d.h.v. beweegkaarten richting het aanbieden van leuke en uitdagende activiteiten voor de peuters en kleuters. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis.

 

Een belangrijk aspect binnen de methodiek voor de allerjongsten is de betrokkenheid van ouders om de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie. Om de 6 weken sturen we alle ouders een leuke nieuwsbrief met de status van het project, foto’s en tips voor thuis.

 

Vanaf maart hebben wij i.s.m. Summa sportstagiaires wekelijks gratis naschoolse speelinloop lessen verzorgd in het Philips van Lenneppark in stadsdeel Strijp in Eindhoven. Veel ouders en kinderen hebben met deze activiteit samen bewogen en veel ouders konden we op deze manier beweegtips meegeven voor thuis.

 

Kennismaken met sporten en de doorstroom naar verenigingen op gang brengen van deze jonge doelgroep is ook een belangrijk doel van dit project

Korfbalvereniging Rust Roest heeft in maart de 2 weken lang de beweeglessen verzorgt bij alle locaties. De kinderen vanaf 3 jaar konden daarna instromen bij de KangoeroeKlup van de korfbalvereniging op sportpark Strijp. Ouders werden uitgenodigd voor de Kombifit lessen bij de verenging.

 

Met dit project is er ook een nauwe samenwerking met een lokale kinderfysiotherapeut en diëtist. Ze komen regelmatig observeren, en lessen verzorgen voor de kinderen. Met hun fantastische input in de nieuwsbrieven worden de ouders vele tips gegeven. in het 2de projectjaar zullen zij meer met de ouders in gesprek gaan tijdens workshops.

 

Wat hadden we een mooie opkomst tijdens de Nationale buitenspeeldag op 13 juni bij het Hugo de Grootplein! Samen met vele partners organiseerde we de buitenspeeldag en wij hadden een jonge kinderen hoek (peuter&kleuter spektakel)ingericht. Veel blije gezichten en actieve kinderen kwamen mee bewegen.

 

De interventie eigenaar van Beweegwijs geeft per kwartaal een leerzame scholing aan een grote groep betrokkenen zoals onze beweegleiders/stagiaires/basisschool groepsleerkrachten en pedagogische medewerkers. Aankomend schooljaar zullen wij de focus leggen op coaching van alle betrokkenen en zorgen wij ervoor dat de kennis op alle locaties geborgd is.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met ingang van januari startte het aanbod van wekelijkse beweeglessen bij 5 kinderdagverblijven en 3 basisscholen. Ieder ochtend verzorgen wij de lessen van 9:00-12:00 uur en op dinsdag zelf op 2 locaties tegelijk. In totaal geven wij wekelijks aan 22 groepen kinderen van 2 t/m 6 jaar beweeglessen. Dit zijn ruim 380 kinderen die meer bewegen en sociaal emotioneel sterker worden.

 

In totaal hebben we naast de structurele lessen 7 verschillenden activiteiten georganiseerd variërend van duur en regelmaat. De deelnemers aantallen zijn terug te vinden in het registratie systeem.

De projectleider is uitgegroeid tot een enorme spin in het web in Strijp en zorgt ervoor dat iedereen meewerkt.

De leiding van deze activiteiten zal hij in het 2de projectjaar meer bij de lokale partners neerleggen liggen.

 

De interventie eigenaar verzorgd in opdracht van ons in Eindhoven voor alle locaties trainingen aan alle begeleiders. Tijdens deze trainingen worden ervaringen gedeeld en nieuwe oefeningen geleerd en ervaren. iedere locatie hebben wij voorzien van een map met alle informatie over de lesmethode en aan oefenvormen. Daarbij zit ook het unieke spelmateriaal wat door de interventie eigenaar geleverd wordt.

We krijgen terug van alle betrokkenen dat ze heel enthousiast zijn over de methode van beweegwijs. Alle kennis, oefenstof en lesmateriaal blijven achter op de scholen en kinderdagverblijven. Hierdoor zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor een continueren van het aanbieden van de beweegvormen. Onze beweegleider geeft het komende projectjaar steeds meer het stokje over aan de locatie medewerkers. De rol verandert hierdoor van uitvoerend naar een meer coachende rol.

Om het naschoolse aanbod te continueren gaan we met de buurtsportcoach van gemeente Eindhoven een stage project ontwikkelen. Dit project kan ieder jaar herhaald worden met studenten van de verschillende sportopleidingen uit Eindhoven. De lokale sportverenigingen begeleiden we naar structureel aanbod voor jonge kinderen.

 

Met de partners hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Alles is erop gericht om na de projectperiode door te gaan met dit aanbod. De netwerken zijn opgebouwd en kunnen in de toekomst een beroep blijven doen op elkaars expertise.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vorig jaar hebben we een aanvraag ingediend maar helaas een afwijzing ontvangen. Gewapend met de tips van ZonMw, vragen we dit sterk verbeterde project opnieuw aan.

 

In het Eindhovense stadsdeel Strijp zijn steeds meer 0-5 jarigen met overgewicht, waarvoor geen passend aanbod bestaat. Voor een deel zijn dit kinderen uit gezinnen met een lage SES waarbij de sportdeelname sowieso achter blijft. Om het overgewicht tegen te gaan is aandacht voor een gezonde leefstijl en een verbreding van het sport- en beweegaanbod noodzakelijk. Ouders hebben behoefte aan ondersteuning.

 

Sportief Peuteren is gericht op de kwetsbare doelgroep en hun ouders uit stadsdeel Strijp. De groep 2-5 jarigen valt buiten de bestaande sportstructuren. Daarom is het goed dat 5 sportverenigingen, Samen Sportief samenwerken met onze partners uit het onderwijs, kinderdagverblijven, studenten van het sportleerbedrijf en de (gezondheids)zorg. Het draagvlak om voor deze kwetsbare doelgroep nieuw aanbod te creëren is groot.

 

Op basis van de doelgroep, behoeften van kinderen en ouders en het beschikbare aanbod en netwerk, hebben we gekozen voor interventie Beweeg Wijs. Dit is een beweegprogramma om kinderen van 2 tot 5 jaar (en hun ouders) meer en beter te laten bewegen. Daarbij is extra aandacht voor kinderen met overgewicht of obesitas.

 

Het programma is passend voor de kinderdagopvang en groep 1 van de basisschool. Het gaat om het stimuleren van bewegen op het niveau en de belevingswereld van het kind. Kinderen ervaren hoe leuk en veelzijdig bewegen is waardoor ze zich motorisch goed ontwikkelen en overgewicht wordt tegengegaan. Kinderen worden ook sociaal-emotioneel sterker. In het kader van Beweeg Wijs gaan we op 5 kinderopvanglocaties en bij groep 1 leerlingen van 3 basisscholen in Strijp wekelijks beweeglessen geven. Ons sportaanbod is breed: tennis, gymnastiek, voetbal, korfbal en handbal. De inhoud van de methodiek bestaat uit 6 verschillende thema’s. Gedurende een kalenderjaar wordt wekelijks, , met verschillende activiteiten gewerkt. Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal-emotioneel sterker. Ouders worden intensief betrokken. Met informatie, via workshops maar ook door ze actief te laten participeren met sport en spel. De vijf clubs bieden ouderkind lessen aan waarbij kinderen en ouders gelijktijdig kunnen sporten. Ouders en kinderen worden aangemoedigd lid te worden bij de verenging en deel te nemen aan de structurele activiteiten bij de clubs.

 

Kortom, in dit project koppelen we de sportexpertise aan de expertise van gezondheid en opvoeding, zoals kinderfysiotherapeuten, diëtiste, JGZ, huisartsen, stichting Omnia en Sportformule en Samenwerkend Gezondheidscentrum Eindhoven (SGE) Strijp. Door de integrale aanpak, bundeling van kennis en expertise, door aan te sluiten bij de beleefwereld van peuters en kleuters en de behoeften van ouders en de professionals en door de interventie optimaal passend te maken, zorgen we dat Strijp echt een sportieve peuter en kleuter wijk wordt!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website