Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie Realfit heeft in Nijkerk de jongeren een fantastische kans geboden. In Nijkerk zijn er genoeg jongeren van 12-18 jaar die moeite hebben met hun gewicht. Dankzij de interventie Realfit hebben we 15-20 jongeren kunnen bereiken waarvan driekwart structureel is gaan sporten. Deze jongeren zijn op weg naar een gezond gewicht en een voorbeeld van hoe het ook kan. We hopen dat deze jongeren actief blijven sporten en andere jongeren met overgewicht kunnen aansporen om hetzelfde te doen. We willen de interventie Realfit bedanken en blijven er alles aan doen om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven om op gezond gewicht te komen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De grootste drempel bij het werven van jongeren met overgewicht is het bereiken van de jongeren. We hebben alle mogelijke kanalen ingezet. Van professionals, PR materiaal tot direct contact via gymdocenten en vertrouwenspersonen. We hadden gehoopt alle groepen minimaal met 6 deelnemers te vullen maar dat is helaas niet gelukt. We zijn enorm trots dat we 19 jongeren hebben kunnen helpen met hun overgewicht en dat mede dankzij de goede samenwerking met alle betrokken partijen. We zouden de interventie zo willen doorzetten en gaan er ook alles aan doen om jongeren met overgewicht een kans te geven voor een gezonde toekomst.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvraag Realfit heeft zijn eerste cursus begin van de zomer afgerond. Tijdens deze cursus hebben 9 deelnemers actief mee gedaan en succesvol afgerond. Half september is de 2e cursus van start gegaan met 5 deelnemers. De cursussen verlopen goed en er is een nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Er is ook zeker progressie bij de deelnemers. Door middel van uitstekende PR worden er constant nieuwe deelnemers geworven. Door middel van deze cursus hopen we het overgewicht te verlagen onder de jeugd en een positief signaal af te geven naar ouders en andere kinderen met overgewicht.

 

Een goede succesvolle cursus die volgens plan loopt. Tot het einde van het project en hopelijk ook daarna blijven we de doelgroep bereiken in de hoop het overgewicht te verminderen in de gemeente Nijkerk.

 

Een tevreden aanvrager die zeer tevreden is met zijn interventie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie Realfit die plaats vind bij M&M The Next heeft zijn eerste cursus in maart/april gestart. 9 inactieve deelnemers begonnen de cursus in de hoop af te vallen en de zomer fit door te kunnen. Deze deelnemers moesten wennen aan de aanpak van Realfit maar al snel werd duidelijk dat succes gegarandeerd kon worden. Dit motiveerde zowel de samenwerkende partijen als de deelnemers. Naderhand de cursus vorderde was het echt wel duidelijk dat de deelnemers steeds meer een hechte groep werden en de kilo's aanzienlijk minder werden. De deelnemers begonnen er fitter en slanker uit te zien. Aan het einde van de cursus zijn de meeste deelnemers meer dan voldoende afgevallen. Een aantal hadden meer kunnen afvallen maar hebben zeker een doel bereikt. Een aantal van deze deelnemers zijn blijven sporten bij M&M the Next en weer een aantal zijn door verwezen naar verenigingen onder begeleiding van de buurtsportcoaches. Een succesvolle eerste cursus. In september start de tweede cursus met 5 deelnemers en er volgen nog meer in de hoop het overgewicht in gemeente Nijkerk te verminderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het overgewicht onder jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar in Nijkerk is met 24% erg hoog. De stichting Nijkerk Sportief en Gezond zet zich met diverse partners waaronder gezondheidscentra, scholen en het jeugd- en jongerenwerk (buurtsportcoaches) in voor een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners. Nijkerk is daarnaast sinds 2014 ook Jogg-gemeente geworden en zet in op het concept een Gezonde School.

Ondanks de vele initiatieven gericht op preventie lukt het jongeren maar beperkt om hun gedrag structureel te veranderen. De betrokken schoolarts signaleert tijdens het periodiek gezondheidsonderzoek op het voortgezet onderwijs bij veel jongeren met overgewicht wel de wens om af te vallen, maar ook een gebrek aan zelfvertrouwen en vaardigheden om te komen tot een gezonde en actieve leefstijl. Ze gaan vaak niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk gebukt onder hun zichtbare overgewicht.

De werkgroep obesitas van de gezondheidscentra Corlaer en Nye Veste ging daarom op zoek naar een evidence based aanpak en die is in de interventie RealFit gevonden.

Vanuit de hoofdaanvrager sportschool The Next, zal in de periode oktober 2015 tot oktober 2017 RealFit opgezet en uitgevoerd gaan worden in Nijkerk. RealFit is gekozen omdat de aanpak is ontwikkeld specifiek voor de doelgroep en al jarenlang bewezen effectief is op zowel sportdeelname als gewichtsafname. Het product is tevens laagdrempelig genoeg om tijdens de periodieke gezondheidsonderzoeken van de schoolartsen op de scholen bij de jongeren onder de aandacht te brengen. Bovendien sluit het aan op de behoefte van jongeren om sterker in hun schoenen te staan. De interventie-eigenaar heeft aangegeven actief mee te willen denken en adviseren.De methodiek is al volledig uitgewerkt in een handboek en werkboek biedt daarmee structuur en zekerheid voor een succesvolle uitvoering.

 

Door met deze professionals en daarmee de lokalen sportaanbieders voor de uiteindelijke doorstroom een ketenaanpak op te zetten, gericht op een gezonde leefstijl, denken wij in staat te zijn om structureel de overgewichtsproblematiek onder jongeren in Nijkerk aan te pakken.

De aanpak bestaat uit het signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen en hun ouders naar een geïntegreerd sport- en beweegprogramma waarin een actieve en gezonde leefstijl centraal staat.

Om het programma te verwezenlijken en te bestendigen, maar zeker ook om een 'vangnet' rondom uitvallers op te kunnen zetten is deze samenwerking en ketenaanpak essentieel

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website