Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realfit! 2 Olympische tophockeyers, 1 psychologiepraktijk, 1 diYtist, buurtsportcoaches, diverse lokale partijen en interventie-eigenaar Realfit werken samen in de gemeenten Deurne, Asten en Someren aan de overgewichtsproblematiek van 12 - 18 jarigen.

 

 

Doelen:

Afname van overgewicht onder deelnemers na deelname aan RealFit.

Subdoelen:

Algemene subdoelen: - jongeren meer plezier in sporten en bewegen geven. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische vaardigheden en minder overgewicht. - jongeren door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker maken. - ouders en docenten meer kennis van bewegen en motorische en sociaal emotionele ontwikkeling leren. - Ouders en docenten beter in laten spelen op de belevingswereld van jongeren. Lokaal hoofddoel: voor 500 potentiële kinderen de overgewichtsproblemen verhelpen en meer gezonde jongeren laten bewegen en doorgeleiden naar sportverenigingen, zodat structurele sport- en beweegdeelname bij afronding wordt gerealiseerd. Lokale subdoelen: - een structurele lokale/regionale zorg- en sportpreventie en curatieve zorggroep bewerkstelligen. - (DAS gemeenten) aantonen dat samenwerking wel mogelijk is, effectiever en goedkoper kan binnen de keten sport, zorg, buurt en onderwijs. - het project als slinger gebruiken voor meerdere sport- en zorgprojecten voor verschillende doelgroepen, namelijk 0-4 jarigen, 4-12 jarigen, ouders, en senioren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Algemeen hoofddoel: Afname van overgewicht onder deelnemers na deelname aan RealFit. --> BEREIKT

Algemene subdoelen:

- jongeren meer plezier in sporten en bewegen geven. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische

vaardigheden en minder overgewicht. --> BEREIKT

- jongeren door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker maken. --> BEREIKT

- ouders en docenten meer kennis van bewegen en motorische en sociaal emotionele ontwikkeling leren. -->

BEREIKT

- Ouders en docenten beter in laten spelen op de belevingswereld van jongeren. --> BEREIKT

Lokaal hoofddoel: voor 500 potentiële kinderen de overgewichtsproblemen verhelpen en meer gezonde jongeren

laten bewegen en doorgeleiden naar sportverenigingen, zodat structurele sport- en beweegdeelname bij afronding

wordt gerealiseerd. --> BEREIKT

Lokale subdoelen:

- een structurele lokale/regionale zorg- en sportpreventie en curatieve zorggroep bewerkstelligen. --> BEREIKT.

Zorg, welzijn en sportpartners weten elkaar te vinden. Ook buiten Realfit om.

- (DAS gemeenten) aantonen dat samenwerking wel mogelijk is, effectiever en goedkoper kan binnen de keten

sport, zorg, buurt en onderwijs. --> DEELS BEREIKT. Samenwerking is wel mogelijk, maar het is niet altijd

goedkoper. Veel wordt nu op projectbasis vrijwillig gedaan.

- het project als slinger gebruiken voor meerdere sport- en zorgprojecten voor verschillende doelgroepen, namelijk

0-4 jarigen, 4-12 jarigen, ouders, en senioren. --> BEREIKT. Samenwerking via de buurtsportcoachprogramma's en

daarbuiten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Algemeen hoofddoel: Afname van overgewicht onder deelnemers na deelname aan RealFit.

 

Algemene subdoelen:

- jongeren meer plezier in sporten en bewegen geven. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische vaardigheden

en minder overgewicht.

- jongeren door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker maken.

- ouders en docenten meer kennis van bewegen en motorische en sociaal emotionele ontwikkeling leren.

- Ouders en docenten beter in laten spelen op de belevingswereld van jongeren.

 

Lokaal hoofddoel: voor 500 potentiële kinderen de overgewichtsproblemen verhelpen en meer gezonde jongeren laten

bewegen en doorgeleiden naar sportverenigingen, zodat structurele sport- en beweegdeelname bij afronding wordt

gerealiseerd.

Lokale subdoelen:

- een structurele lokale/regionale zorg- en sportpreventie en curatieve zorggroep bewerkstelligen.

- (DAS gemeenten) aantonen dat samenwerking wel mogelijk is, effectiever en goedkoper kan binnen de keten sport, zorg,

buurt en onderwijs.

- het project als slinger gebruiken voor meerdere sport- en zorgprojecten voor verschillende doelgroepen, namelijk 0-4 jarigen,

4-12 jarigen, ouders, en senioren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

2 groepen zijn gestart en 1 daarvan is reeds afgerond. Elke groep telt 9 deelnemers, 18 ouders en een team van professionals. Na deelname aan Realfit proberen we de jongeren in te laten stromen in regulier sportaanbod. Iets wat de jongeren ook aangeven te willen.

De professionele partners zijn ontzettend enthousiast en willen Realfit ook voor andere doelgroepen opstarten (4 - 13 jarigen).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realfit: Overgewichtsbestrijding is topsport!

 

Vanaf 2016 voeren Stichting B&M Hockey- en Sportpromotie (B&M: B=Bob de Voogd en M=Mink van der Weerden, 2 Olympische hockeyinternationals), Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Deurne (PVP), diëtist en oud zaalhockeyinternational Puck Reckers (PRS) in samenwerking met de buurtsportcoaches in Asten en Deurne (BSC) en diverse lokale partners in 2 jaar 5 Realfit interventies uit in 3 gemeenten: Deurne, Asten en Someren (DAS).

 

De 3 colleges van B&W van de 3 gemeenten in zuidoost Brabant werken intensief samen qua regionaal beleid en uitvoering. DAS stimuleert lokaal privaat initiatief bij sport en zorgaanbieders om overgewicht aan te pakken.

 

Er is overgewicht, want in DAS kampt 9-11% van de 12-18 jarigen met overgewicht (GGD-monitor 08-12). Ook wijzen recente cijfers op een toename van 9 naar 13% in de groepen 2-7 (JGZ-onderzoeken). De KISS rapportages onderstrepen dit beeld. In het speciaal onderwijs zijn cijfers nog zorgwekkender. In het schooljaar 12-13 had 22% van deze kinderen overgewicht, nu al 24%. Kortom, actie gewenst!

 

DAS heeft sinds een paar jaar programma's voor 0–12 jarigen en 18+, maar een succesvol programma voor 12-18 jarigen ontbreekt tot op heden. De wetenschappelijk bewezen en uitgeschreven interventie Realfit is ons inziens het ontbrekende puzzelstuk. Een programma met een specifieke multidisciplinaire aanpak op maat voor jongeren met overgewicht én met motivatie. Realfit is een actieve partner met het hoofdkantoor nabij in Noord-Limburg, wat de projectgroep een 'thuis'voordeel biedt.

 

Lokaal werken GGD Brabant zuidoost, CJG, huisartsen, welzijnsorganisaties, scholen, fysio’s en fitnesscentra mee d.m.v. uitvoerende, signalerende en verwijsfuncties.

 

Het beweegaanbod loopt via B&M, de voeding via PRS en de psychologische aspecten via PVP. De privaat gefinancierde buurtsportcoaches in Asten helpen per direct de projectleden mee met het beweeg- en coördinatieaanbod. Ook sport- en welzijnsproject Leef! in Deurne met haar semiprivaat gefinancieerde buurtsportoaches overweegt deelname.

 

In 2016 start in elk dorp 1 project. De doelgroep maakt op dorpsniveau veilig kennis met Realfit.

In 2017 volgen 2 projecten. Deurne (grootste dorp) doet 1 project zelfstandig, Asten en Someren (2 kleinere dorpen) doen 1 gezamenlijk project. Na 1 jaar is Realfit bekend en succesvol gebleken en dat leidt tot de integratie van 1 Realfit project in deze 2 dorpen.

In 2018 schalen we op via een jaarlijks terugkerend project voor de 3 dorpen gezamenlijk. Na 2 jaar geniet de interventie voldoende bekendheid en acceptatie in de 3 dorpen, die qua cultuur en kenmerken veel op elkaar lijken. Bovendien is herhaling het beste middel voor blijvende bekendheid bij de doelgroep en bij de verwijzers en een garantie van de continuïteit. De samensmelting van Realfit in de 3 dorpen toont aan dat een succesvol obees-programma voor 12-18 jarigen binnen de gestelde beleidsvisies wél kan én betaalbaar is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website