Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een multisectorale samenwerking hebben verschillende partijen de afgelopen 2 jaren binnen het project Kicken met Coach een geheel nieuw beweegaanbod ontwikkeld voor jongeren met overgewicht. Naast het sportaanbod was er aandacht voor het verbeteren van voedingsgewoonten en de psychosociale ontwikkeling van de jongeren. De resultaten van dit project zijn hoopgevend. Ten eerste werd er bij de deelnemende jongeren een toename in de VVM gezien, een factor die belangrijke consequenties kan hebben voor de gezondheid van kinderen. Bovendien is het de samenwerkende partijen gelukt om binnen de project termijn het programma aanbod zodanig door te ontwikkelen dat er duurzaam een leefstijlprogramma kan worden aangeboden aan een brede populatie jongeren met overgewicht, die beter aansluit op de behoeften van de doelgroep en regionaal financieel geborgd is.

De focus van het Kicken met Coach programma blijft gericht op het handhaven van een gezonde levensstijl middels een multidisciplinaire aanpak bestaande uit het initiëren en aanbieden van sportieve activiteiten en de regelmatige contactmomenten op de poli Kindergeneeskunde COACH/Maastricht UMC+ en de coach van Health Center Maastricht. Wetenschappelijke evaluatie van de lange termijn effecten van het programma vindt momenteel plaats.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste doelstelling is om een gezonde levensstijl te creëren bij de deelnemers aan de GLI Kicken met Coach. De resultaten van de afgelopen 2 jaar zijn hoopgevend. Op de korte termijn is er een afname in BMI z-score, een afname in buikomvang, een afname in vetmassa (VM), een toename in eigenwaarde en fysiek welbevinden en een toename in vetvrije massa (VVM), welke behoudens deze laatste geen significantie bereikt. Dit laatste komt mogelijk doordat de groep waarin de interventie is uitgevoerd te klein is om dit aan te tonen ofwel de termijn te kort is en er geen controle groep was. Wij zullen in een latere fase de lange termijn effecten evalueren in een grotere doelgroep. Met name deze lange termijn effecten zijn essentieel. De daling in BMI z-score beschouwen wij als een positief resultaat, temeer omdat de kinderen met overgewicht in deze levensfase, in het algemeen, een toename in BMI z-score laten zien. Deze significante toename in VVM is een belangrijke uitkomst welke potentiële consequenties heeft voor gewicht gerelateerde gezondheidsrisico´s.Op de lange termijn (projecttermijn overschrijdend) streeft de Kicken met Coach interventie naar een gezonde levensstijl bij de participerende jongeren. Het behalen en handhaven van een gezonde levensstijl probeert de Kicken met Coach interventie te bereiken met een multidisciplinaire aanpak bestaande uit sportieve activiteiten en regelmatige contactmomenten op de poli Kindergeneeskunde COACH/MUMC en bij de Health Center Maastricht coach.

Een belangrijke behaalde doelstelling is dat het programma inmiddels dusdanig is opgezet dat een aanbod voor een langere termijn en aan een bredere populatie lijkt te zijn gewaarborgd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Maastricht en omgeving komt onder jeugd (13 t/m 17, voortgezet onderwijs) veel overgewicht voor. Health Center heeft samen met COACH MUMC+ Kicken met Coach ontwikkeld om deze doelgroep op weg te helpen naar een gezonde leefstijl.

 

Jongeren die deelnemen aan Kicken met Coach hebben gedurende een half jaar een groepsprogramma. Wekelijks komen ze bij elkaar om samen te sporten, de trainer van de groep zorgt ervoor dat iedere training leuk en uitdagend is. Behalve verschillende vormen van fitness gaat hij ook met de jongeren sporten bij een Atletiek Vereniging en wordt er gebokst en gedanst. Plezier krijgen en houden in sport is belangrijk!

Om de week heeft de Kicken met Coach-groep een afspraak met de diëtist of de vaardigheidstrainer. Verschillende onderwerpen komen aan bod: van het starten met een gezond ontbijt tot het maken van bewuste keuzes op een feestje en er worden onderwerpen behandeld over het zelfbeeld en –vertrouwen van de jongeren.

Ook de ouders van de jongeren hebben bijeenkomsten met de diëtist en vaardigheidstrainer zodat zij hun kinderen goed kunnen ondersteunen.

 

Het projectteam van Kicken met Coach heeft bij de doelgroep geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden in een programma en welke behoeftes zijn hebben. Hierop is het programma wat aangepast om zo de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden. En met resultaat: intussen start de derde Kicken met Coach-groep.

 

De Kicken met Coach’ers geven aan het heel leuk te vinden bij Kicken met Coach te sporten en pikken belangrijke dingen op uit de bijeenkomsten met de diëtist en vaardigheidstrainer. De jongeren zijn ook meer aan het bewegen in het dagelijks leven en voelen zich hier goed bij. Ze zijn gemotiveerd te blijven sporten en bewegen in het dagelijks leven. Zoals een deelnemer zijn coach vertelde: “Na een training voel ik me altijd zo lekker!”

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de eerste interventie Kicken met Coach hebben vier jongeren (voortgezet onderwijs) deelgenomen. Al deze jongeren sporten en/of bewegen op dit moment nog steeds. Een van deze jongeren kan tijdelijk niet sporten vanwege gezondheidsproblemen, bij haar is ook geen eindmeting gedaan. De andere jongeren zijn behoorlijk in gewicht en vetpercentage afgenomen.

 

Aan de tweede interventie Kicken met Coach (gestart in april) nemen 15 jongeren deel. Twee van hen komen niet regelmatig vanwege problemen thuis. De 13 andere jongeren nemen nog wel deel aan het programma en bewegen en sporten regelmatig.

 

Kicken met Coach heeft niet als doel dat de jongeren gewicht verliezen, stabilisatie van het lichaamsgewicht is een doel. Omdat de eerste groep Kicken met Coach slechts uit vier deelnemers bestond, en de tweede groep nog bezig is met het programma zijn er geen resultaten bekend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Zuid-Limburg komt (ernstig) overgewicht bij tieners (13 t/m 17) relatief vaak voor. Maastrichtse jeugd loopt hierin voorop.

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de jeugd te weinig beweegt. Kinderartsen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vinden dat er geen geschikt sportaanbod is voor tieners met overgewicht. Hoewel zij meer moeten bewegen en aan sport willen doen, gaat dat vaak niet: fitnesscentra hebben geen passend aanbod en bij sportverenigingen voelt men zich niet thuis.

 

Health Center (HC) heeft als eerste fitnesscentrum in Nederland het keurmerk Fit!vak Preventiecentrum behaald. Zij wil de rol op zich nemen om tieners met overgewicht sportief op gewicht te krijgen. Op basis van de interventie RealFit is ‘kicken met coach’ (KMC) ontwikkeld, in samenwerking met MUMC+, Groenekruis-Domicura (GD), Maastricht Sport (Gemeente) (MS), VMBO-Porta Mosana College (PMC), GGD Zuid-Limburg en Huis voor de Sport Limburg (HvdSL).

KMC betreft een multidisciplinaire aanpak, zoals wordt aanbevolen in de zorgstandaard Obesitas. KMC is uniek door de inpassing van een gepersonaliseerd en duurzaam sportaanbod dat is afgestemd op de andere componenten in het programma (psychologische, pedagogische en educatieve). De sportcomponent wordt geoptimaliseerd door HC en haar partners uit het Fitness2.0-programma. Dit zijn sportverenigingen die onder supervisie van HC activiteiten aanbieden aan specifieke doelgroepen zoals volwassenen met overgewicht en (pre)Diabetes en in het geval van KMC tieners met overgewicht.

 

Naast langdurige personal coaching van de tieners, in combinatie met activiteiten in groepsverband, is er ook aandacht voor het in beweging krijgen van de ouders. Zij worden gestimuleerd om, net als hun kind, fysiek in actie te komen. Deze unieke gezinsaanpak op beweeggebied biedt de grootste kans op resultaat.

 

Kicken met coach wordt door de samenwerkingspartners als een ’blauwdruk’ beschouwd om (bij succes) te kopiëren naar andere stadswijken!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website