Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" had vooral een preventief karakter. Het speelde in op het eet- en beweeggedrag van kinderen in de leeftijd 0-4. Het maakte hen en hun ouders bewust van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging.

 

De doelstelling was om doormiddel van het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" in 2 jaar het percentage van kinderen met overgewicht (0-4 jaar) stabiliseren of verlagen. Aangezien dit lastig meetbaar is hebben we ervoor gekozen concrete resultaten te meten. We hebben zowel vooraf als achteraf een monitoring uitgevoerd. Deze is gedaan door de Wageningen Universiteit in samenwerking met de GGD. Deze rapportage is uiteraard opvraagbaar.

 

Naast bovengenoemde doelstelling wilden we met "Gezond Opgroeien in Rhenen" bereiken dat de methodiek B-Fit structureel ingebed is op de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf. Daarnaast wilden we gezond gedrag opnemen in het beleidsplan. Door de daadwerkelijk structurele inbedding en het opnemen van de uitgangspunten van B-Fit in onze beleidsplannen hebben we ervoor gezorgd dat ook na afloop van het B-Fit programma de ‘gezondere’ omgeving behouden blijft. In grote lijnen komt dit er op neer dat kinderen bij ons minimaal een uur per dag bewegen. We voeren dit uit door bewegen onderdeel te maken van de dagplanning en dit ook aan te passen op onze methode (PUK). Het voedingsbeleid is volledig herzien en bestaat uit gezonde keuzes. Zo drinken de kinderen voornamelijk water en worden zijn ook op voedingsgebied gezonde keuzes gemaakt in samenwerking met een diëtiste.

 

In totaal hebben 7 sportaanbieders geparticipeerd binnen het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" (Gymvereniging Wilskracht, Gymvereniging Excelsior, Korfbal Arena, Optisport Baby-en Peuterzwemmen, Taekwondo Rhenen, Crossfit Rhenen en Peuterdans Trisport. 42 medewerkers deden mee en verspreid over de verschillende evenementen hebben we gemiddeld 150 kinderen per activiteit bereikt waarbij we zeker heen zijn gegaan over het aantal van 300 verschillende kinderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er staat een mooie basis voor de toekomst met 4 pedagogisch medewerkers die de opleiding B-Fit hebben gevolgd. B-Fit heeft echt een plek gekregen binnen de organisatie.

 

De volgende resultaten zijn bereikt:

 

- Er heeft een 0-meting plaatsgevonden onder alle ouders

- Er heeft een 0-meting onder pedagogisch medewerkers-ers plaatsgevonden

- Op kinderopvang wordt dagelijks groente/fruit gegeten.

- Op kinderopvang is waterdrinken als norm geïntroducueerd en er wordt voornamelijk water/thee gedronken.

- Er is een actief gezondheidsbeleid

- Er heeft twee keer een drinkwaterweek plaatsgevonden.

- Er heeft twee keer een themaweek groente/fruit plaatsgevonden.

- Er heeft een grote Centrale Kick-Off plaatsgevonden in februari, genaamd de Sportieve Peuter Party, hier naast beweegactiviteiten ook workshops voor ouders, ook in 2018 heeft deze Sportieve Peuter Party opnieuw plaatsgevonden.

- Er heeft een vossenjacht plaatsgevonden waarin kinderen en ouders samen "bewegend" de gemeente door zijn gegaan en werden verrast met gezonde hapjes/drankjes

- Er heeft een kaboutertocht plaatsgevonden voor kinderen en ouders.

- De NNGB is geintroduceerd en er wordt dagelijks 30 minuten per dagdeel bewogen met de kinderen. Dit gebeurt met de activiteiten uit de gevolgde cursussen.

- Er hebben verschillende workshops B-Fit plaatsgevonden voor pedagogisch medewerkers.

- 4 mensen zijn opgeleid tot B-Fit coach

- Alle pedagogisch medewerkers hebben de opleiding peuterspel/ fit en vitaal gevolgd. Hier wordt momenteel mee gewerkt.

- Er is een Facebook Pagina "Gezond Opgroeien" waar regelmatig op wordt gepost

- Er is een periodieke nieuwsflits gemaakt voor medewerkers en ouders met daarin naast een voortgangsverslag ook weetjes, tips en inspiratie

- Er hebben rondom feestdagen gezonde en actieve activiteiten plaatsgevonden.

- Er heeft een na-meting plaatsgevonden

- Binnen het jeugdoverleg in Rhenen, waar zowel scholen als kinderopvang aanwezig zijn, is een presentatie gegeven over het project. We hebben ook nog een verzoek gedaan nogmaals hierover te vertellen. Helaas heeft dit nog geen doorgang kunnen vinden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" willen we in 2 jaar het percentage van kinderen met overgewicht onder kinderen van 0 tot 4 jaar stabiliseren of verlagen.

We willen bereiken dat de methodiek B-Fit structureel ingebed is op de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf (o.a. meer beweegmomenten, gezonder eten/drinken/ traktaties, meer kennis bij kinderen, ouders en leid(st)ers. Daarnaast wordt het stimuleren van gezond gedrag opgenomen in het beleidsplan. Door de structurele inbedding en het opnemen van de uitgangspunten van B-Fit in de beleidsplannen wordt gezorgd dat ook na afloop van het B-Fit programma de ‘gezondere’ omgeving behouden blijft. Hierdoor kunnen kinderen en hun ouders ook in de toekomst makkelijker gezondere keuzes maken en worden zij hierin gestimuleerd door de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

Het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen en op de kinderopvang. Er is veel aandacht voor de verbinding opvang en sport. Zo komen verschillende sportaanbieders lessen verzorgen op de opvanglocatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende resultaten zijn bereikt:

 

- Er heeft een 0-meting plaatsgevonden onder alle ouders

- Er heeft een 0-meting onder pedagogisch medewerkers-ers plaatsgevonden

- Op kinderopvang wordt dagelijks groente/fruit gegeten.

- Op kinderopvang is waterdrinken als norm geïntroducueerd en er wordt nu al zoveel mogelijk water/thee gedronken.

- Er is een start gemaakt met gezondheidsbeleid

- Er heeft een drinkwaterweek plaatsgevonden.

- Er heeft een themaweek groente/fruit plaatsgevonden.

- Er heeft een grote Centrale Kick-Off plaatsgevonden in februari, genaamd de Sportieve Peuter Party, hier naast beweegactiviteiten ook workshops voor ouders

- Er heeft een vossenjacht plaatsgevonden waarin kinderen en ouders samen "bewegend" de gemeente door zijn gegaan en werden verrast met gezonde hapjes/drankjes

- Er heeft een kaboutertocht plaatsgevonden voor kinderen en ouders.

- De NNGB is geintroduceerd en er is een start gemaakt om dagelijks op 30 minuten per dagdeel te bewegen met de kinderen. Dit gebeurt met de activiteiten uit de gevolgde cursussen.

- Er heeft een workshop B-Fit plaatsgevonden voor pedagogisch medewerkers.

- 4 mensen volgen de opleiding tot B-Fit coach

- Alle pedagogisch medewerkers hebben de opleiding peuterspel/ fit en vitaal gevolgd. Hier wordt momenteel mee gewerkt.

- Er is een Facebook Pagina "Gezond Opgroeien" waar regelmatig op wordt gepost

- Er is een periodieke nieuwsflits gemaakt voor medewerkers en ouders met daarin naast een voortgangsverslag ook weetjes, tips en inspiratie en

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Rhenen heeft 7% van de 2 jarigen overgewicht. Dit is gelijk aan het percentage overgewicht op deze leeftijd in de Regio Utrecht. Naar mate kinderen ouder worden blijken ze in Rhenen vaker overgewicht te hebben dan kinderen die opgroeien in de regio Utrecht ofwel in de rest van Nederland. Op de leeftijd van 5 tot 6 jaar heeft 12% van de kinderen in Rhenen overgewicht t.o.v. 9% in de regio Utrecht. Bij de 10-11 jarigen bedraagt dit in Rhenen 16% t.o.v. 12% voor de regio Utrecht. Dit ligt ook beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 12,3%. (cijfers buurtmonitor 2015 GGD).

 

In de fase tussen de meting op 2 jaar en de meting op 5/6 jaar zijn er blijkbaar oorzaken die ervoor zorgen dat in Rhenen het percentage van kinderen met overgewicht sneller stijgt dan andere gemeenten binnen de regio Utrecht.

 

Analyse van aanvullende cijfers laat voor Rhenen ook een negatiever beeld zien dan andere gemeenten in de regio Utrecht:

* 33% van de kinderen drinkt meer dan 2x per dag zoete drankjes (t.o.v. Regio Utrecht: 32%)

* 30% van de kinderen eet niet dagelijks fruit (t.o.v. Regio Utrecht 29%)

* 55% van de kinderen eet niet dagelijks groente (t.o.v. Regio Utrecht 52%)

* 20% van de 5 tot 9 jarigen is lid is van een sportclub, landelijk ligt het percentage in deze leeftijdscategorie op 40%. (KISS 2014)

 

Kortom er moet een omslag komen in Rhenen. Wij (Stichting Kinderopvang Rhenen, Sportservice-Rhenen, verschillende sportaanbieders uit de gemeente, Rozemarijn voedingsadvies en coaching en het Centrum voor Jeugd en Gezin) willen ons sterk maken om deze problemen aan te pakken.

 

Door middel van het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" willen we in 2 jaar het percentage van kinderen met overgewicht onder kinderen van 0 tot 4 jaar stabiliseren of verlagen.

 

Naast bovengenoemde hoofddoelstelling willen we met "Gezond Opgroeien in Rhenen" bereiken dat de methodiek B-Fit structureel ingebed is op de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf (o.a. meer beweegmomenten, gezonder eten/drinken/traktaties, meer kennis bij kinderen, ouders en leid(st)ers. Daarnaast wordt het stimuleren van gezond gedrag opgenomen in het beleidsplan. Door de structurele inbedding en het opnemen van de uitgangspunten van B-Fit in de beleidsplannen wordt gezorgd dat ook na afloop van het B-Fit programma de ‘gezondere’ omgeving behouden blijft. Hierdoor kunnen kinderen en hun ouders ook in de toekomst makkelijker gezondere keuzes maken en worden zij hierin gestimuleerd door de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

 

Het project "Gezond Opgroeien in Rhenen" wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen en op de kinderopvang. Er is veel aandacht voor de verbinding opvang en sport. Zo komen verschillende sportaanbieders lessen verzorgen op de opvanglocatie. Daarnaast worden kinderen doorgeleid naar een sportaanbieder door middel van de "Peutersportpas". Met de "Peutersportpas" kunnen kinderen het verschillende aanbod in de gemeente proberen. Vervolgens wordt een lidmaatschap bij de sportaanbieder aangeboden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website