Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fitte Start richtte zich op gezinnen met kinderen van 0-4 jaar in Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Het project bestond uit 3 voedingslessen, 3 lessen Beweegkriebels, 3 lessen ouder/kind zwemmen en 3 lessen ouder/kind gymnastiek. Het doel van Fitte Start was het leveren van een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl binnen het gezin. We onderscheidden drie elementen: bewustwording van de gezonde leefstijl binnen het gezin, kennis verbetering en gezamenlijk actief bewegen binnen het lokale sportaanbod. Aan al deze doelstellingen heeft het project voldaan. De deelnemende gezinnen beoordeelden het programma gemiddeld met een 7,5. Met name de diversiteit van het aanbod sprak hen aan. In 2 van de 3 gemeenten waar Fitte Start is aangeboden, is dat succesvol geweest, hoewel het aantal deelnemers de verwachtingen niet heeft waargemaakt. Met enkele aanpassingen en is het programma Fitte Start klaar voor een succesvol vervolg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle ouders zijn beter bekend met het sportaanbod in hun gemeente. Zij hebben een informatiemap ontvangen, waarin dit sportaanbod netjes voor hen is weergegeven. 20% van de ouders is direct al vaker met hun kind gaan sporten bij een sportaanbieder (o.a. gymnastiek en dans). 60% van de gezinnen is in de thuissituatie meer gaan bewegen. Na Fitte Start beoordelen de ouders gemiddeld het belang van goede voeding hoger dan voor de cursus. 100% geeft gemiddeld minimaal een 7 voor de diverse onderdelen van het programma. Gemiddeld werden de onderdelen afzonderlijk als volgt beoordeeld:

 

Zwemmen: 7,9

Beweegkriebels: 7,5

Gymnastiek: 7,5

Voeding: 7,0

 

Deelname gezinnen aan reguliere én extra programma Fitte Start:

 

Totaal HMR ZV HS

Gezinnen regulier 20 12 7 1

Gezinnen extra 111 45 30 16

Gezinnen totaal 131 57 37 17

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij aanvang van het project Fitte Start is een samenwerkingsverband opgezet met diverse partijen uit de sport en zorg. Het aanbod van 12 lessen is in de projectgroep inhoudelijk voorbereid. Voor de bouwsteen ouderparticipatie (lessen voeding/gedrag) wordt gebruik gemaakt van de cursus Groeien naar Gezond Gewicht. De bouwsteen sportaanbod wordt ingevuld door de cursus Beweegkriebels, aangevuld met sportaanbod van lokale partijen uit de gemeente.De aftrap van het project was groot opgezet door een kick-off voor doorverwijzers uit het werkveld zorg/sport en een presentatie op een grote bijeenkomst voor artsen. De website www.fittestart.nu is ontworpen en op verschillende manieren is de publiciteit gezocht om Fitte Start bekend te krijgen bij de inwoners uit Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort waar het project wordt aangeboden. De werving van de doelgroep, gezinnen met ouders van kinderen van 0-4 jaar, blijkt niet gemakkelijk. Dit heeft er in geresulteerd dat het aanbod wel goed staat, maar dat het beoogde aantal gezinnen dat aan de cursus mee zou moeten doen, nog niet bereikt is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel volg(d)en 10 gezinnen de cursus in ronde 1+2 in Haarlemmermeer. Hier moet nog 1 ronde volgen in 2015. In Heemstede en Zandvoort moet zowel in 2014 als 2015 een cursus starten. Hier is nog niet voldoende animo. Met extra wervingsactiviteiten wordt getracht de eerste cursusronde van start te laten gaan vanaf oktober 2014. De gezinnen die deelnemen aan Fitte Start ervaren dit als leerzaam. Zijn vinden het vooral erg leuk om samen met hun kind deel te nemen aan de ouder kind sportoriëntatielessen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar en hun ouders uit gemeente Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Door samenwerking, voorlichting, begeleiding en een passend beweegaanbod op maat denken wij preventief voor de doelgroep een compleet programma ontwikkeld te hebben dat bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl op latere leeftijd. We onderscheiden drie elementen: bewustwording van de gezonde leefstijl binnen het gezin, kennis verbetering en gezamenlijk actief bewegen binnen het lokale sportaanbod.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website