Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het KSG project in Huizen bij Rebelsports is een succesvolle en uitdagend traject geweest. Er zijn successen geboekt in de vorm van resultaten en er zijn drempels geweest die getackeld moesten worden. Gedurende de 4 periodes kunnen we met trots melden dat we 29 kinderen in beweging hebben gebracht en hopelijk bewuster hebben gemaakt van een gezonde leefstijl. Dankzij een goede samenwerking met lokale partners hebben we kwaliteit kunnen leveren in de aanpak. In het project werd verwacht ouders te betrekken en ook bewust te maken van de opvoeding en leefstijl. Elk project hebben we tussen 25%-50% van de ouders kunnen bereiken die hopelijk de kennis en ervaringen thuis voortzetten. We adviseren iedereen die ooit nog een dergelijk traject uitvoert dat netwerk met partners essentieel is voor je bereik en dat je alleen het niet gaat redden. Dat is de reden waarom wij het een succes hebben kunnen maken!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het KSG project in Huizen bij Rebelsports is een succesvolle en uitdagend traject geweest. Er zijn successen geboekt in de vorm van resultaten en er zijn drempels geweest die getackeld moesten worden. Gedurende de 4 periodes kunnen we met trots melden dat we 29 kinderen in beweging hebben gebracht en hopelijk bewuster hebben gemaakt van een gezonde leefstijl. Dankzij een goede samenwerking met lokale partners hebben we kwaliteit kunnen leveren in de aanpak. In het project werd verwacht ouders te betrekken en ook bewust te maken van de opvoeding en leefstijl. Elk project hebben we tussen 25%-50% van de ouders kunnen bereiken die hopelijk de kennis en ervaringen thuis voortzetten. We adviseren iedereen die ooit nog een dergelijk traject uitvoert dat netwerk met partners essentieel is voor je bereik en dat je alleen het niet gaat redden. Dat is de reden waarom wij het een succes hebben kunnen maken!

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus ClubFit is opgezet voor kinderen tussen 4 en 12 jaar met overgewicht / beginnend obesitas om op een educatieve, positieve en sportieve manier kennis te maken met bewegen en gezond eten! Gedurende 10 weken krijgen de kinderen twee keer per week sportles. De interventies bestaan uit verschillende pijlers en richt zich dus bij deze doelgroep op het vergroten van kennis, (positieve)attitude, bewustzijn, vaardigheden van ouders en kinderen met betrekking tot een gezond voedingspatroon en beweging bij kinderen. Het participatieprogramma voor de ouders bestaat o.a. uit 6 keer begeleiding op het gebied van voeding, bewegen en opvoeding. Deze bijeenkomsten staan onder begeleiding van een voeding deskundige en pedagoog. Tevens sporten de ouders twee keer mee met de kinderen. Aan het einde van de cursus gaan de kinderen ook op zoek naar een sportvereniging in Huizen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan afgelopen cursus die liep van 10 mei tot en met 26 juli 2018 hebben 10 kinderen deelgenomen. Het team, bestaande uit een pedagoog, dietist, Kinder Fysiotherapeut en twee sportdocenten, hebben gedurende 10 weken de kinderen gecoached op de verschillende vakgebieden, met als doel het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van de deelnemers, om zo obesitas te verminderen en om ouders ook een actieve rol hierin te laten spelen.

Evaluatie project: De intake dient verbeterd te worden: beter uitspreken van verwachtingen naar vooral de ouders toe over hun motiverende rol en bijdrage. De cursus is geschikt voor kinderen met overgewicht en/of beginnend obesitas. Als er meer individuele aandacht zou kunnen komen voor het kind en gezin, zou de kans van slagen groter zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gemeente huizen wonen ongeveer 400 kinderen met overgewicht in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waar geen geschikte interventie voor beschikbaar is. De JOGG regisseur heeft de scholen, buurtsportcoaches, gezondheidszorg en sportaanbieder Rebel de handen ineen geslagen om daar verandering in te brengen. De buurtsportcoaches zijn al actief met voorlichting op de scholen en leefstijlopdrachten uit de fitmap van fit in 90 dagen. Daarmee bereiken we leerlingen wel en geven we ze kennis mee. Helaas helpt dat de kinderen met overgewicht onvoldoende. Bovendien wat heb je aan kennis dat het beter is als je gaat sporten maar er is geen geschikt aanbod waar jij de juiste begeleiding krijgt. Daarnaast hebben de kinderen ouders nodig die thuis de juiste voeding en stimulans tot bewegen bieden.

ClubFit4 is de interventie die zowel de kinderen passend beweegaanbod biedt als de ouders ondersteuning in de opvoeding. Deze interventie gaan we daarom inzetten. De kinderen signaleren en motiveren voor ClubFit4 is door de directe contacten van de buurtsportcoaches die zowel gymles geven als naschooltijd in de buurt actief zijn geen probleem. Zij hebben al gesignaleerd op welke scholen het meeste overgewicht voorkomt en de steun van de scholen om samen de gezinnen te stimuleren deel te nemen.

De keten JOGG krijgt er daarmee een belangrijk instrument bij.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website