Projectomschrijving

In JOGG gemeente Arnhem willen de partners sport, welzijn en zorg met ClubFit GO in de sociaal kwetsbare, aan elkaar grenzende wijken Presikhaaf en het Arnhemse Broek een passend sportaanbod voor kinderen met overgewicht organiseren. In Presikhaaf heeft 26% van de kinderen overgewicht, in Arnhemse Broek 22%, tegen 16% gemiddeld in Arnhem. Deze kinderen bewegen te weinig en weten ook de weg naar sportbeoefening niet te vinden. Deels door schaamte, deels omdat er geen geschikt aanbod is. In deze wijken is al een integrale ketenaanpak via het Gezond Onderweg (GO) project; met zorg dichtbij door de kindergezondheidscoach ondersteunen zij kinderen en hun ouders richting een gezonde leefstijl.

 

ClubFit GO biedt met de beweeginterventie en groepsbijeenkomsten met ouders een welkome aanvulling op de bestaande GO zorgaanpak. Binnen ClubFit GO gaan kinderen met overgewicht wekelijks bewegen in een eigen groep, terwijl hun ouders parallel verschillende keren voorlichting krijgen over opvoeding, gezonde voeding en beweging. De cursusperiode bedraagt 18 weken. In de laatste zes weken wordt het aangeleerde gedrag vertaald naar een vervolgaanbod per kind. In deze periode helpen de buurtsportcoaches de kinderen ook om te beginnen in een gewone sportgroep of -club in de wijk die past bij ieders persoonlijke interesse. Vereniging Sport en Integratie is al actief in beide wijken en kan de kinderen in laten stromen in hun aanbod. Borging vindt plaats binnen de pijler Verbinding Preventie Zorg (VPZ) van de Arnhemse JOGG aanpak. ClubFit GO van zorg naar bewegen!

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website