Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging Coriovallum Heerlen voert een project uit om bewegen en gezonde leefstijl bij jonge kinderen (2-4 jaar) en hun ouders in de gemeente Heerlen te bevorderen om zo overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Het project richt zich op jonge kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen en in buurten, waar veel overgewicht bij kinderen en jongeren voorkomt. Beoogd wordt, dat de kinderen langdurig meer en effectief BETER bewegen door

*een geborgd aanbod van lessen Beweegdiploma 1 in de kinderopvang en alle peuterspeelzalen in de gemeente Heerlen

*en een geborgd aanbod van lessen Beweegdiploma 1 in drie wijken met het hoogste aandeel kinderen met overgewicht. De betrokkenheid van de ouders speelt hier een belangrijke rol.

Activiteit 1: In vijf kinderopvang organisaties en alle peuterspeelzalen verspreid over heel Heerlen (in totaal 32 locaties) krijgen 320 peuters (2-4 jaar) 20 lessen Beweegdiploma 1 door een bevoegde trainer Beweegdiploma van GV Coriovallum. Voor de borging van het Beweegdiploma 1 wordt de leiding van de deelnemende organisaties opgeleid om daarna de lessen zelfstandig te geven. Daarnast worden 10 beweegcoördinatoren opgeleid voor een langdurige borging van een gedegen beweegbeleid in de organisaties. De deelnemende organisaties krijgen het keurmerk Beweegdiploma.

Activiteit 2: In drie Heerlense wijken met een hoog percentage kinderen met overgewicht (Heerlerheide, Grasbroek/Schandelen/ Meezenbroek en Hoensbroek) worden lesgroepen 2-4 jaar Beweegdiploma 1 door een bevoegde trainer Beweegdiploma van GV Coriovallum opgestart. Gedurende 25 weken gaan kinderen met ouders een uur bewegen. Daarnaast worden ouders tijdens vier ouderbijeenkomsten i.s.m. een kinderfysiotherapeut voorgelicht over de noodzaak van bewegen en gezonde leefstijl. Vanuit het project kunnen de kinderen voor het beweegdiploma 2 doorstromen naar de reguliere groepen Beweegdiploma.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project werd duurzame sportdeelname van kinderen, met gezonde leeftsijl en gezond gewicht tot gevolg beoogd. Het streven was dat kinderen in kinderopvang en peuterspeelzalen en kinderen met overgewicht of verhoogd risico tot overgewicht enthousiast zijn over een leven lang in beweging. In december 2017 kwam het project na twee jaar tot een einde en er mag gesproken worden van een succes. In de peuterspeelzalen en de deelnemende locaties van de kinderopvang in Heerlen is bewegen tegenwordig een vast onderdeel van het programma. 44 opgeleide trainers verzorgen enthousiast de beweeglessen en de 21 beweeg coordinatoren bewaken de voortgang en zorgen dat het bewegen duurzaam ingebed is. Vele foto`s van bewegende kinderen zijn de afgelopen twee jaar op Facebook geplaatst, waardoor het plezier aan bewegen ook met ouders gedeeld wordt. Ook zijn er tijdens de projectperiode in samenwerking met leden van de projectgroep extra activiteiten gerealiseerd zoals de eerste Heerlense peuterwandelvierdaagse en de beweegtas.

 

In drie wijken zijn de ouder-kind-gymlessen opgestart en

In Heerlerheide, Meezenbroek/Schandelen en Hoensbroek zijn in het kader van het project ouder-kind-gymlessen opgestart en in ouderbijeenkomsten werd het belang van bewegen en een gezonde leefstijl met ouders besproken. GV Coriovallum kon tijdens de projectperiode vier nieuwe groepen opstarten en al deze groepen zijn ook na afloop van het project nog actief. In totaal hebben 403 twee- en driejarigen tijdens het project beweeglessen gekregen van de trainers van Coriovallum. Daarnaast hebben de opgeleidde trainers in de kinderopvang en peuterspeelzalen talloze kinderen beweeglessen gegeven en gezorgd dat zij het Beweegdiploma in ontvangst konden nemen.

 

In totaal zijn 45 kinderen vanuit het project doorgestroomd naar de regulieren lessen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging Coriovallum Heerlen voert een project uit om bewegen en gezonde leefstijl bij jonge kinderen (2-4 jaar) en hun ouders in de gemeente Heerlen te bevorderen om zo overgewicht bij kinderen tegen te gaan.

Het project richt zich op jonge kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen en in buurten, waar veel overgewicht bij kinderen en jongeren voorkomt. Beoogd wordt, dat de kinderen langdurig meer en effectief BETER bewegen door

*een geborgd aanbod van lessen Beweegdiploma 1 in de kinderopvang en alle peuterspeelzalen in de gemeente Heerlen

*en een geborgd aanbod van lessen Beweegdiploma 1 in drie wijken met het hoogste aandeel kinderen met overgewicht. De betrokkenheid van de ouders speelt hier een belangrijke rol.

 

Activiteit 1

In vijf kinderopvang organisaties en alle peuterspeelzalen verspreid over heel Heerlen (in totaal 32 locaties) krijgen 320 peuters (2-4 jaar) 20 lessen Beweegdiploma 1 door een bevoegde trainer Beweegdiploma van GV Coriovallum.

Voor de borging van het Beweegdiploma 1 wordt de leiding van de deelnemende organisaties opgeleid om daarna de lessen

zelfstandig te geven. Daarnast worden 10 beweegcoördinatoren opgeleid voor een langdurige borging van een gedegen beweegbeleid in de organisaties. De deelnemende organisaties krijgen het keurmerk Beweegdiploma.

 

Activiteit 2

In drie Heerlense wijken met een hoog percentage kinderen met overgewicht (Heerlerheide, Grasbroek/Schandelen/

Meezenbroek en Hoensbroek) worden lesgroepen 2-4 jaar Beweegdiploma 1 door een bevoegde trainer Beweegdiploma van GV Coriovallum opgestart. Gedurende 25 weken gaan kinderen met ouders een uur bewegen. Daarnaast worden ouders tijdens vier ouderbijeenkomsten i.s.m. een kinderfysiotherapeut voorgelicht over de noodzaak van bewegen en gezonde leefstijl. Vanuit het project kunnen de kinderen voor het beweegdiploma 2 doorstromen naar de reguliere groepen Beweegdiploma.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste activiteiten van het project Beweegdiploma voor Heerlense peuters zijn zoals gepland doorgevoerd. De peuters van 8 locaties van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk hebben gedurende 20 weken beweeglessen volgens de methodiek Beweegdiploma gekregen van een bevoegde trainer. Het traject is 6 juli afgesloten met de Beweegochtend, waar 99 kinderen het Beweegdiploma 1 in ontvangst konden nemen. 7 kinderen die hebben deelgenomen aan de lessen hebben zich na afloop van de projectperiode aangemeld bij de reguliere lessen. Voor elke locatie is een leidster opgeleid als trainer Beweegdiploma om blijvend de lessen te kunnen geven op de betreffende locatie.

 

Sinds juni 2016 krijgen 126 peuters van 9 andere locaties van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Heerlen de beweeglessen Beweegdiploma. In januari 2017 zal dit traject met de beweegochtend afgesloten worden. Ook voor deze locaties is een leidster per locatie tot trainer Beweegdiploma opgeleid.

 

In april heeft Gymnastiekvereniging Coriovallum in Heerlerheide een groep Beweegdiploma 1 (ouder-kind-gymles) opgestart. 24 ouders waren bij de informatiebijeenkomst, 12 peuters en ouders hebben regelmatig deelgenomen aan de lessen en in oktober hebben de kinderen de Beweegdiploma`s ontvangen. 3 kinderen zijn na afloop van de projectperiode doorgestroomd naar de reguliere lessen. De geplande ouderbijeenkomsten rondom het thema gezonde leefstijl konden niet doorgaan omdat ouders er niet voor te motiveren waren.

 

12 oktober is in de wijk Grasbroek/Schandelen/Meezenbroek een groep Beweegdiploma 1 (ouder-kind-gymles) gestart. 7 jongens en 4 meisjes nemen wekelijks deel aan de beweeglessen. De lessen lopen tot april 2017.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging Coriovallum Heerlen voert een project uit om bewegen en gezonde leefstijl bij jonge kinderen (2-4 jaar) en hun ouders in de gemeente Heerlen te bevorderen om zo overgewicht bij kinderen tegen te gaan. De gemeente Heerlen is sinds juli 2014 JOGG gemeente en projecten die gericht zijn op meer en beter bewegen worden gemonitoord en gestimuleerd. De JOGG regisseur brengt relevante partners bij elkaar en stimuleert onderlinge samenwerking.

 

Het project richt zich op jonge kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen en in buurten, waar veel overgewicht bij kinderen en jongeren voorkomt. Beoogd wordt, dat de kinderen langdurig meer en effectief BETER bewegen door

*een geborgd aanbod van lessen Beweegdiploma 1 in de kinderopvang en alle peuterspeelzalen in de gemeente Heerlen

*en een geborgd aanbod van lessen Beweegdiploma 1 in drie wijken met het hoogste aandeel kinderen met overgewicht. De betrokkenheid van de ouders speelt hier een belangrijke rol.

 

Activiteit 1

In vijf kinderopvang organisaties en alle peuterspeelzalen verspreid over heel Heerlen (in totaal 32 locaties) krijgen 320 peuters (2-4 jaar) 20 lessen Beweegdiploma 1 door een bevoegde trainer Beweegdiploma van GV Coriovallum. Daarnaast wordt nog 3 lessen aandacht besteed aan andere beweegvormen, zoals bewegen op muziek en spelvormen.

Voor de borging van het Beweegdiploma 1 wordt de leiding van de deelnemende organisaties opgeleid om daarna de lessen zelfstandig te geven. Daarnast worden 10 beweegcoördinatoren opgeleid voor een langdurige borging van een gedegen beweegbeleid in de organisaties. De deelnemende organisaties krijgen het keurmerk Beweegdiploma.

 

Activiteit 2

In drie Heerlense wijken met een hoog percentage kinderen met overgewicht (Heerlerheide, Grasbroek/Schandelen/Meezenbroek en Hoensbroek) worden lesgroepen 2-4 jaar Beweegdiploma 1 door een bevoegde trainer Beweegdiploma van GV Coriovallum opgestart. Gedurende 25 weken gaan kinderen met ouders een uur bewegen. Daarnaast worden ouders tijdens vier ouderbijeenkomsten i.s.m. een kinderfysiotherapeut voorgelicht over de noodzaak van bewegen en gezonde leefstijl. Vanuit het project kunnen de kinderen voor het beweegdiploma 2 doorstromen naar de reguliere groepen Beweegdiploma.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website