Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweeg Wijs! 3 sport- en zorgaanbieders in de gemeenten

Deurne, Asten en Someren werken samen met lokale partijen,

TNO en Beweegwijs om de regionale overgewichtsproblematiek

onder 1,5-4 jarigen te verbeteren en de interventie door te

ontwikkelen.

 

Algemeen hoofddoel: Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar bewegen meer en bewegen beter. GELUKT.

 

Algemene subdoelen:

-Kinderen hebben meer plezier in spelen en bewegen. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische

vaardigheden en minder overgewicht. GELUKT

- Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker. GELUKT

- Leidsters, ouders en docenten hebben meer kennis van bewegen en motorische en sociaal emotionele

ontwikkeling. GELUKT

- Leidsters, ouders en docenten spelen beter in op de belevingswereld van de kinderen. GELUKT

Lokaal hoofddoel: voor 450 potentiële kinderen de overgewichtsproblemen verhelpen en meer gezonde kinderen

laten bewegen en kinderen vanaf 4 jaar doorgeleiden naar sportverenigingen, zodat structurele sport- en

beweegdeelname bij afronding wordt gerealiseerd.

DEELS GELUKT. Niet 450 kinderen zijn bereikt.

 

Lokale subdoelen:

- een structurele lokale/regionale zorg- en sportpreventie en curatieve zorggroep bewerkstelligen. DEELS GELUKT.

Er is samenwerking ontstaan tussen zorg- en sportaanbieders bij andere interventies.

- (DAS gemeenten) aantonen dat samenwerking wel mogelijk is, effectiever en goedkoper kan binnen de keten

sport, zorg, buurt en onderwijs. GELUKT.

- het project als slinger gebruiken voor meerdere sport- en

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Algemeen hoofddoel: Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar bewegen meer en bewegen beter. GELUKT.

 

Algemene subdoelen:

-Kinderen hebben meer plezier in spelen en bewegen. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische

vaardigheden en minder overgewicht. GELUKT

- Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker. GELUKT

- Leidsters, ouders en docenten hebben meer kennis van bewegen en motorische en sociaal emotionele

ontwikkeling. GELUKT

- Leidsters, ouders en docenten spelen beter in op de belevingswereld van de kinderen. GELUKT

Lokaal hoofddoel: voor 450 potentiële kinderen de overgewichtsproblemen verhelpen en meer gezonde kinderen

laten bewegen en kinderen vanaf 4 jaar doorgeleiden naar sportverenigingen, zodat structurele sport- en

beweegdeelname bij afronding wordt gerealiseerd.

DEELS GELUKT. Niet 450 kinderen zijn bereikt, maar iets minder..

 

Lokale subdoelen:

- een structurele lokale/regionale zorg- en sportpreventie en curatieve zorggroep bewerkstelligen. DEELS GELUKT.

Er is samenwerking ontstaan tussen zorg- en sportaanbieders bij andere interventies.

- (DAS gemeenten) aantonen dat samenwerking wel mogelijk is, effectiever en goedkoper kan binnen de keten

sport, zorg, buurt en onderwijs. GELUKT.

- het project als slinger gebruiken voor meerdere sport- en zorgprojecten voor verschillende doelgroepen, namelijk

4-12 jarigen, 12-18 jarigen, ouders, en senioren. GELUKT

 

Het project wordt gecontinueerd in Asten en Someren na de subsidieperiode. In Deurne volgt een vervolg wellicht

in 2018. Ook een andere gemeente, Gemert- Bakel wil wellicht hiermee aan de slag.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweeg Wijs! 3 sport- en zorgaanbieders in de gemeenten Deurne, Asten en Someren werken samen met lokale partijen, TNO en Beweegwijs om de regionale overgewichtsproblematiek onder 1,5-4 jarigen te verbeteren en de interventie door te ontwikkelen.

 

Een doelmatige en effectmatige aanpak is preventieve zorg en opvoedondersteuning. Helaas bestaat dé ideale interventie nog niet, dus ontwikkelen we een bestaand programma door. Lokale kennis en het academisch intellect in zorg (0e, 1e - en 2e lijn door PVP en OKC) en kennis van sport en bewegen (SNOS) biedt ruime basis voor deze doorontwikkeling van de wetenschappelijk bewezen en uitgeschreven interventie Beweegwijs. Beweegwijs is gericht op 1,5-4 jarigen en staat open voor ontwikkeling met lokale partijen én dat willen we! Samen met hun en TNO gaan we aan de slag. Lokaal werken ook dagopvangcentra, peuterspeelzalen en scholen mee (daar zit de doelgroep). GGD Brabant zuidoost, gemeenten en Provincie, buurtsportcoaches, huisartsen, een diëtist en een fysiopraktijk hebben uitvoerende, signalerende en verwijsfuncties.

 

Het project verloopt volgens plan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Wat zijn de belangrijkste (tussen) resultaten van uw project tot nu toe?

 

Dat er wekelijk in 4 dorpen beweging wordt aangeboden aan 2-4 jarige peuters op kinderdagverblijven en

peuterspeelzalen en dat het passend beweegaanbod steeds beter wordt, omdat wij dit aanbod continu met elkaar

doorontwikkelen.

 

 

2. Welke aanpassingen heeft u gedaan aan de interventie(s) om deze beter passend te maken voor de doelgroep

en de doelstellingen van het project?

 

We hebben de spelletjes en de uitleg aangepast naar het niveau van 2-4 jarige kinderen. De motoriek is heel

anders als die van 4+ jarigen.

 

 

3. Hoe verloopt het betrekken van ouders en het bieden van opvoedingsondersteuning?

 

Ouders worden op de hoogte gehouden door PM-ers en via nieuwsbrieven. Daarnaast houdt TNO onderzoek.

Binnenkort starten de focusgroepen, waarbij ouders ook aanschuiven.

 

 

4. Hoe verloopt de samenwerking met sport / zorgaanbieders?

 

Zeer goed. Er is geregeld overleg en we hebben meerdere projecten (buiten Beweeg Wijs om) samen opgepakt.

Heel leuk!

 

 

5. Welke activiteiten voor welke doelgroepen gaat u naar verwachting binnen uw project uitvoeren om goede

verspreiding van de opgedane ervaring te bevorderen? B.v. via website, facebook e.d.

 

Social media (FB, Twitter) en lokale media (redactioneel item) en nieuwsbrieven van kinderopvangorganisaties en

peuterspeelzalen.

 

 

6. In hoeverre kunt u nu aangeven dat ná de projectperiode de activiteiten kunnen worden voortgezet?

 

Er is overleg met de 3 gemeentebesturen om dit door te zetten na 31-12-2016. De gemeenten zijn betrokken bij

deze activiteiten.

 

 

7. In hoeverre kunt u nu aangeven dat ná de projectperiode de deelnemers aan uw activiteiten structureel blijven

sporten/bewegen?

 

Dat zal blijken uit het TNO onderzoek?!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweegwijs in zuidoost Brabant: regionaal samenwerkingsverband bestrijdt overgewicht!

 

Vanaf 2015 voeren Stichting Sportieve Naschoolse Opvang Sportstuif (SNOS), Ouder Kind Centrum Asten (OKC) en Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Deurne (PVP) jaarlijks 3 Beweegwijs interventies uit in 3 gemeenten: Deurne, Asten en Someren (DAS).

 

DAS werkt steeds verder samen qua beleid en stimuleert lokaal privaat initiatief. 3 colleges van B&W in DAS vragen om een aanpak van regionale overgewichtsproblematiek vanuit lokale zorg- en beweegaanbieders. Er is een problematiek, want in DAS hebben 9% van de 0-4 jarigen overgewicht (GGD-monitor 08-12). Ook wijzen lokale recente cijfers op een toename van 9 naar 13% in de groepen 2-7 (JGZ-onderzoeken). De KISS rapportages onderstrepen dit beeld. In het lokale speciaal onderwijs zijn cijfers zelfs erg zorgwekkend. In het schooljaar 12-13 had 22% van deze kinderen overgewicht, nu al 24%. Kortom, actie gewenst!

 

Een doelmatige en effectmatige aanpak is preventieve zorg en opvoedondersteuning. Helaas bestaat dé ideale interventie nog niet, dus ontwikkelen we een bestaand programma door. Lokale kennis en het academisch intellect in zorg (0e, 1e - en 2e lijn door PVP en OKC) en kennis van sport en bewegen (SNOS) biedt ruime basis voor deze doorontwikkeling van de wetenschappelijk bewezen en uitgeschreven interventie Beweegwijs. Beweegwijs is gericht op 1,5-4 jarigen en staat open voor ontwikkeling met lokale partijen én dat willen we! Samen met hun en TNO gaan we aan de slag. Lokaal werken ook dagopvangcentra, peuterspeelzalen en scholen mee (daar zit de doelgroep). GGD Brabant zuidoost, gemeenten en Provincie, buurtsportcoaches, huisartsen, een diëtist en een fysiopraktijk hebben uitvoerende, signalerende en verwijsfuncties.

 

Na de opstart- en onderzoekskosten continueren wij jaarlijks dit project. Herhaling is het beste middel om blijvende bekendheid bij de doelgroep en de verwijzers te krijgen en de continuïteit te garanderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website