Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tigers op recept is een landelijk erkende interventie dat als doel heeft om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 - 6 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners, de ondersteuning en begeleiding van ouders en het verhogen van het pedagogische klimaat in de club. Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op 'levensvaardigheden' voor kinderen van 2-6 jaar. Tigers is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit sport- en kinderpsychologen, bewegingswetenschappers, diëtisten, veiligheidsexperts en ervaren Martial Arts trainers. De methodiek wordt als basis gebruikt in het aanbod van Tigers op recept.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerking gestart met Komkids. Er zijn al op diverse scholen en kinderdagverblijven kennismakingslessen gegeven. Diverse afspraken gehad met CJG. 27 actieve leden hebben wij kunnen vergaren. 5 trainers hebben wij kunnen opleiden. Op 30 september laten wij weer 1 of 2 nieuwe trainers opleiden. Wij hebben al aardig naamsbekendheid kunnen opbouwen. Er wordt veel over de Tigers gesproken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Apuro Tigers gaat het programma Tigers op recept aanbieden aan de voorschoolse jeugd (2-6-jarigen) in Schiedam. Uit de cijfers van de Factsheet ‘Bewegen en Sporten Schiedam 2015’ blijkt dat van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar voor de wijk Oost slechts 40 procent voldoet aan de Norm Gezond Bewegen en voor de wijk Nieuwland is dit slechts 52 procent. Daarnaast geven de gemeente en de GGD aan dat er in deze wijken onder deze doelgroep sprake van grote obesitas problematiek (Rapportage Gezondheid in kaart 2014 Schiedam GGD)

 

Taekwondo Apuro hecht veel waarde aan een actieve samenwerking en verbinding met de peuteropvangen en kinderdagverblijven binnen de Gemeente Schiedam om deze voorschoolse jeugd te bereiken. Voor het project Apuro Tigers is er tevens actief gezocht naar de verbinding met bekwame zorgaanbieders om vanuit een gezamenlijke dynamiek een sportimpuls te geven aan de voorschoolse jeugd (2-6 jaar). De voorschoolse jeugd gaan we door middel van Tigertraining meer aan het bewegen krijgen. Naast het bewegen wordt er een samenwerking aangegaan met voeding – en beweging deskundigen om te zorgen voor een gezondere leefstijl. Ouders worden in dit project betrokken en zijn bijvoorbeeld aanwezig bij de beweeglessen van hun kinderen. Apuro Tigers wil ouders - en kinderen graag een beweegaanbod aanbieden zodat zij gestimuleerd worden om naast het bewegen in samenwerking met zorgpartners een gezondere leefstijl aan te gaan. Het doel is om in de opstartperiode minimaal 700 kinderen te bereiken via de aangeboden tigertrainingen. Waarbij er na deze trainingen zeer veel nadruk ligt op doorstroom naar duurzame sportbeoefening binnen de organisatie. Doel is om minimaal 70 kinderen lid te laten worden van Taekwondo Apuro.

 

Een groot gedeelte van de huidige Schiedamse bevolking kampt met matig of ernstig overgewicht. Omdat gezondheid wordt beïnvloed door meerdere factoren willen we hier met een integrale (beleid)aanpak wat aan doen, waarbij we een focus hebben op de inzet van sport onder de jongste doelgroep 2- 6 jaar met daarbij ook belangrijke aandacht voor de ouders van de kinderen.In de gemeente Schiedam bestaat er een beperkt beweegaanbod voor de jongste doelgroep, terwijl in deze groep juist het enthousiasme voor sportief bewegen kan worden gestimuleerd en het ook belangrijk is om een levenslange gezonde leefstijl aan te houden. Het project Apuro Tigers wil dan ook in samenwerking met Taekwondo Apuro en haar zorgpartners iets voor deze jongste doelgroep betekenen aan de hand van de interventie Tigers op Recept van het NIVM. Niet alleen zal er curatief worden ingezet op de kinderen met overgewicht, maar vooral in de preventieve sfeer zal er de komende tijd veel worden geïnvesteerd. Via het programma Tigers LSE (Life Skill Education) wil Taekwondo Apuro door middel van aansprekend en gericht aanbod deze jonge doelgroep aan het bewegen krijgen en enthousiast houden voor sportief bewegen. Er zal extra aandacht zijn voor de motorische ontwikkeling in samenwerking met Kinderfysiotherapie Schiedam. Daarnaast zal er in samenwerking met de kinderdiëtiste Tessa Kingma vanuit het Voedingsbureau Schiedam worden geadviseerd op het gebied van voeding, en zullen ouders daadwerkelijk deel uitmaken van de bewegingslessen van hun kinderen. Ook zullen de ouders opvoedondersteuning ontvangen van de samenwerkende zorgpartners gedurende een deel van de lessen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website