Projectomschrijving

Veel gemeenten hebben schoolzwemmen afgeschaft. Prijzen van vrijzwemkaartjes stijgen jaarlijks sterk. Daarnaast is in veel culturen van nieuwe Nederlanders niet standaard zwemonderwijs en zwemmen ingebakken. Gevolg: De zwemvaardigheid in Nederland neemt sterk af wat leidt tot een grote toename van het aantal zwemongevallen. Dit effect is het sterkst bij kinderen uit gezinnen met lagere inkomens of met een allochtone achtergrond. Het programma dat wordt aangeboden heeft als doelen om blijvend de zwemveiligheid te verhogen en de structurele (zwem-)sportdeelname van de doelgroep te bevorderen. Het programma wordt aangeboden via scholen en heeft als kenmerken lage kosten, goede bereikbaarheid, kleinschalig en een recreatieve opzet. Het programma richt zich op kinderen van 8 t/m 12 jaar uit Wormerveer en Krommenie Oost. Wijken met een lage SES score en veel allochtonen.

Doelstellingen van het programma:

  1. Blijvende verhoging van de zwemveiligheid (voldoen aan de RSO Norm)door de doelgroep;
  2. Verhoging van de structurele (zwem-)sportdeelname van de doelgroep.

Het programma bestaat uit diverse modules van de menukaart Sportimpuls. De Inzet van de modules is gebaseerd op de uitkomsten van uitgevoerd behoeftenonderzoek. Op basis hiervan is het aanbod zo gekozen dat het voldoet aan de volgende kenmerken:  lage kosten, goed bereikbaar, kleinschalig en recreatief.  Gedurende de loop van het project hebben 16 scholen deel genomen aan het project. Daarnaast hebben drie scholen uit de aanpalende gemeente Wormerland (postcodegebied 1531) deelgenomen.

Vanwege de verlate goedkeuring van het project (oktober), was de start van het project aarzelend. Na het eerste jaar hadden in totaal 129 kinderen uit de doelgroep deelgenomen aan de verschillende activiteiten uit het project. Het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten bedragen aan het eind van het project is sterk gestegen en bedroeg in totaal 482. 34 hiervan zijn ouder dan 12 jaar; de rest valt in de doelgroep van 8 tot 12 jaar. Het aantal deelnemers dat structureel is gaan bewegen bedraagt 87 kinderen. Daarnaast hebben in totaal 92 ouders van kinderen aan het project deelgenomen. Hiervan zijn in totaal 5 structureel gaan bewegen. Het programma heeft met deze resultaten ruim voldaan aan de vooraf gestelde doelstellingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website